Wat wij doen – namelijk opleiden in het professioneel begeleiden van individuen, teams en organisaties – heeft natuurlijk alles te maken met hoe wij kijken en waar we in geloven. Daar willen we graag eerlijk en duidelijk over zijn. Wat wij doen en waar we voor staan wordt immers – net als bij iedere ander – bepaald en gekleurd door onze visie en onze aannames. Je zou dat ook een paradigma kunnen noemen. Dat willen we graag expliciteren omdat dat is van waaruit wij werken, vanwaar we doen wat we doen.

Maar voordat we “los branden” nog even dit: Wij hebben niet de wens om een waarheid te verkondigen of een dogma. Wij zijn er niet op gericht om wie dan ook te overtuigen van ons “gelijk”. Het gaat voor ons niet over “waar” of “meetbaar” of “verifieerbaar”. Boven alles hechten we aan de uitwisseling van ideeën, gevoelens, ervaringen en gezichtspunten. Wij beschrijven waar wij nu zelf staan. Maar we houden dat alles natuurlijk graag voor beter of mooier. Dus voel je vrij om erop te reageren. De waardenvrije ontmoeting met de Ander is voor ons een van de hoogste vormen van levenskunst. Dus … mocht het drammerig overkomen, of oordelend, voel je uitgenodigd om ons daar op aan te spreken. Wij proberen te expliciteren wat ons drijft. Niet om jou te overtuigen, maar om jou te laten weten met wie je te maken hebt. Dat lijkt ons van belang, zeker als je overweegt om je door ons te laten scholen of te laten begeleiden of anderszins samen met ons op te trekken.

onze visie is een keuze en een wens

Het feit dat wij :

  • coach als leer- en begeleidingsvorm (en zelfs als communicatie- en leiderschapsstijl) omarmen
  • en coachen beoefenen op de specifieke wijze die des Coaching Academy’s is

komt rechtstreeks voort uit een aantal visies waar wij ons met met hart en ziel aan verbinden. Niet omdat ze meer waar zouden zijn dan andere opvattingen, maar omdat wij onszelf daar het meeste in herkennen, en omdat we oprecht denken dat ze bijdragen aan een andere, een mooiere wereld.

Zo kiezen wij ervoor om op een specifieke wijze naar mensen te kijken, zowel naar onszelf als naar iedere ander.

een visie op mensen

Onze mensvisie laat zich samenvatten door de volgende uitspraken:

  • Ieder mens is uniek en heeft potentieel.
  • Ieder mens verlangt naar zelfontplooiing. In elk mens leeft een aangeboren verlangen – bewust of onbewust – om in dit leven te mogen en te kunnen ontwikkelen tot wie hij in potentie zou kunnen zijn.
  • De mens is in essentie een scheppend, creatief wezen en heeft de wens om zijn essentie uit te drukken of na te laten in de wereld.
  • De mens is uitgerust met het vermogen tot bewustzijn. Dat maakt dat hij in het leven geconfronteerd wordt met vragen.
  • Die unieke mens zelf  draagt het antwoord op al zijn vragen bij zich. Deze antwoorden kunnen niet door een ander worden aangereikt (hoe verleidelijk die gedachte vaak ook is).
  • De mens heeft de ontmoeting met de Ander nodig om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen.
  • De mens heeft zich ontwikkeld tot een totale mens als hij bewustzijn heeft op de discrepanties tussen zijn zelf (zijn essentie) en zijn ego (zijn gedrag)
  • en als hij zichzelf erkent als iemand die in staat is om te voelen (te beleven) en te denken en op basis van een gezonde samenwerking tussen die 2 (voelen & denken) tot verantwoord en authentiek handelen te komen.

een visie op teams en organisaties

Wij hebben een specifieke visie op teams en organisaties. Voor ons zijn zij een samen-gaan en een samen-werken van unieke individuen (zie hierboven). Het succes van teams en organisaties wordt in onze ogen bepaald door de mate waarin de unieke individuen zich al dan niet kunnen en willen verbinden aan de gezamenlijke visie en de gezamenlijke doelen en bereid zijn om bij te dragen aan het totstandkomen en ontwikkelen daarvan.

een visie op leven & werken

Wij geloven dat het onderscheid tussen een persoonlijk leven en een professioneel leven uiteindelijk niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en evenmin aan de ontwikkeling van de mensen (persoonlijk of professioneel) om hem heen. “Rollen” en “petten” en gescheiden werelden verhinderen in onze beleving een leven waarin de mens leert om – met oog voor de contekst – in alle omstandigheden zo veel mogelijk zichzelf te zijn. “Rollen” verhinderen bovendien dat er een volledig vertrouwen kan ontstaan tussen de-mens-in-zijn-rol  en de Ander die hij ontmoet. Die Ander moet zich namelijk altijd afvragen welke “versie” van de-mens-in-zijn-rol hij te maken heeft. Het denken in “rollen” en “petten” plaveit in onze ogen de weg voor verdringing of negatie van belangrijke persoonlijke aspecten, zoals bijvoorbeeld authentieke waarden.  Wij geloven in een wereld waarin iedereen onder alle omstandigheden volledig aanwezig kan zijn en trouw kan handelen aan zichzelf en aan zijn verantwoordelijkheden binnen zijn contekst.

een visie op ontwikkelen

Wij hebben vertrouwen in een specifieke vorm van leren, ontwikkelen, leiding geven en communiceren. Trefwoorden hierbij zijn zelfontwikkeling, zelfreflectie, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en een ontmoeting voorbij het oordeel (plus bijbehorende communicatie). Tot slot geloven we dat elke effectieve (en duurzame) vorm van leren inhoudt dat in elk geval ook op het persoonlijke vlak  een ontwikkeling wordt doorgemaakt.

Elke vorm van leren (of het nu gaat om leren rekenen, leren borduren, leren autorijden, leren dansen, leren genezen, leren leiding geven, leren besturen, leren begeleiden) vraagt om een ontwikkeling (klein of groot) op persoonlijk niveau. Het gaat nooit uitsluitend om het verwerven van vaardigheden en kennis. Het vraagt tevens om het ontwikkelen van karakter, persoonlijkheid en zelfkennis.