Wat vraagt het van de coach om een heel team of zelfs een hele organisatie te coachen? Hoe verhoudt hij zich dan tot het individu en hoe tot het geheel? Over welke kennis dient hij te beschikken, over welke inzichten en welke vaardigheden.

wat is een team?

We kennen teams uit de sport en van daaruit hebben we een idee wat ze doen. Samen spelen, samen trainen, een gemeenschappelijk doel nastreven, samen succesvol willen zijn. Maar ook … elkaar voor de voeten lopen, elkaar niet kunnen “vinden”, vergeten over te spelen, willen soleren ten koste van het collectief, met zwakke schakels moeten dealen, slecht communiceren, verschillende agenda’s hebben etc. etc.

teams in een organisatie

Binnen organisaties wordt ook vaak gesproken van teams. Die aanduiding veronderstelt dat er sprake is van gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden en bij voorkeur ook van samenwerken. Praktijk en theorie liggen hier echter nogal eens fiks uit elkaar.

Tijdens deze themadag leer je wat de karakteristieken zijn van een team en welke specifieke vraagstukken in elk team iedere keer opnieuw aan de orde komen.

Wat maakt dat er gesproken wordt van een team?
Hoe helder weet elk lid wat er wordt nagestreefd en waarom?
In welke mate kan elk lid zich daaraan verbinden en voor het eigen aandeel verantwoordelijkheid nemen?
Wat gebeurt er in een team als er een nieuw lid bijkomt, of wanneer er iemand vertrekt?
Wat doet zich voor als de omstandigheden waarin het team werkt wijzigen of wanneer de doelstellingen worden aangepast?
Wat is de bijdrage van een coach een het ontwikkelen van een succesvol team?
Wat vraagt teamontwikkeling van de verantwoordelijke leidinggevende?
En wat van de overige leden van het team?

Om teams te kunnen coachen is het noodzakelijk dat de coach goed in staat is om 1-op-1 te coachen. Bij professionele teamcoaching heeft de coach namelijk te maken met meerdere 1-op-1 relaties (namelijk die van hem met alle afzonderlijke leden van het team) en met het team als geheel. De coach bevindt zich dus tegelijkertijd in verschillende dynamieken en moet in staat zijn om deze professioneel te kunnen hanteren.

Wil je je inschrijven voor deze Themadag? Mail dan naar Yasmin.
Deze Themadag is toegankelijk voor iedereen die een coachopleiding op Foundation niveau heeft gevolgd.
Deelname aan de dag bedraagt €445,- excl. btw.
De Themadag vindt plaats op vrijdag 25 januari 2019 van 10.00 tot 17.00. Zoals gebruikelijk vindt het plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
De dag wordt gegeven door drs. Loek Oudeman.

voor wie is deze Themadag bestemd?

De themadag wordt van harte aanbevolen aan iedereen die professioneel te maken heeft met organisatieontwikkeling en het begeleiden van executives en leidinggevenden.

Om deel te nemen aan deze Themadag is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond. (Of elders tot coach bent opgeleid en daar tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau hebt behaald. Of als coach in het bezit bent van een EIA-accreditatie op foundation-niveau.)

wat leer je?

Deze themadag heeft tot doel:

te begrijpen hoe de coach of de coachend leidinggevende de teamontwikkeling tot een duurzaam proces maakt
bewustzijn te creëren op de betekenis van het concept Team Coachen bij het begeleiden van organisatie-vraagstukken.
te begrijpen wat het betekent om leiding te geven aan een team en/of een team te coachen
het leren toepassen van de Realisatiecurve in teamprocessen
het begrijpen van de relatie tussen teamontwikkeling en de transformatiecurve
de relatie te leren zien tussen teamcoaching en het individuele coachen

De centrale vragen luiden: Wat is teamcoachen precies, hoe ziet de succesvolle ontwikkeling van een team eruit en wat vraagt het van de professional om dat te coachen?

“When a team outgrows individual performance and learns team confidence, excellence becomes a reality."
– Joe Paterno, 1926-2012. Amerikaans football player en coach.