de verfijnde en volkomen beheersing van het ambacht

Een coach die zichzelf vakman of vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en de vaardigheden. Hij (of zij – overal waar in onze teksten “hij” staat bedoelen we natuurlijk ”hij of zij”) beheerst de techniek volkomen en beoefent het ontwikkelingsgericht begeleiden van individuen onder alle omstandigheden professioneel en ontspannen. De laatste stap in zijn ontwikkeling is de stap naar virtuositeit.

Het programma Vakmanschap is geheel en al gericht op het technisch leren excelleren in het coachen plus de vertaling hiervan naar het uitvoeren van effectieve en betekenisvolle, ontwikkelingsgerichte coachtrajecten in de praktijk.

De vakman is zich op een vanzelfsprekende manier altijd bewust wát hij doet, hóe híj het doet en waarom hij dat zó doet en niet anders. De verschillende aspecten van het coachen worden niet alleen volledig beheerst, maar zijn ook zodanig geïntegreerd dat hij zich heeft ontwikkeld tot een unieke professional. Hij onderscheidt zichzelf duidelijk van andere vakgenoten en heeft een eigen herkenbare attitude, stijl en aanpak. Kortom, hij is een volwassen ambachtsman.

Het programma Vakmanschap is een tweejarige opleiding bestaande uit:

jaar 1

Het eerste jaar van Vakmanschap is de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (SCLL). Deze specialisatie sluit naadloos aan op de Leergang Zelfbewust Coachen en kan ook gevolgd worden zonder dat men zich inschrijft voor het tweede deel van Vakmanschap.

jaar 2

Het tweede jaar Vakmanschap is de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (LPPV). Als deze leergang met een certificaat wordt afgerond, ontvangt de student het certificaat Vakmanschap dat door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner.

zelf-bewustzijn

Om met zijn cliënten tot werkelijke zelf-ontwikkeling te kunnen komen – zowel bij levensvraagstukken als bij professionele vraagstukken – is het noodzakelijk dat de vakmanschapscoach een helder zicht heeft op de eigen projecties en overdracht en de conflicten tussen het eigen Ego en het eigen Zelf. Hij heeft een volwassen verhouding gevonden tot de professionele en persoonlijke delen van zichzelf die om voortdurende ontwikkeling vragen. Vanuit deze “volwassen” en verantwoordelijke basis is hij in staat om cliënten met uiteenlopende vragen te begeleiden in het vinden en integreren van nieuwe werk-, omgangs-, communicatie- en levensvormen. Binnen het programma Vakmanschap gaan daarom de persoonlijke en de professionele ontwikkeling hand-in-hand.

persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling wordt in dit programma vormgegeven door het inmiddels vertrouwde gecoacht worden. Daarnaast doet de coach-in-opleiding bij aanvang van het programma een ODC-meting, die door een gecertificeerde ODC-coach van de CAI wordt teruggekoppeld. De coach neemt tijdens het eerste jaar in Vakmanschap (tijdens het programma Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen) de tijd en de ruimte om zich te verhouden tot de waarnemingen van de ODC- meting. Wat herkent hij wel? Wat niet? Wat neemt hij mee in zijn persoonlijke leerdoelen? In het eerst jaar wordt dit verdiept middels het schrijven van een biografie en een persoonlijk draaiboek.

In het tweede jaar van Vakmanschap (de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap) ontvangt de coach-in- opleiding drie sessies leercoaching, waarin hij op de grens van analytische dieptepsychologie en coaching specifiek wordt begeleid op die aspecten van zijn persoonlijke ontwikkeling die het professioneel excelleren in de weg staan.