Programma Meesterschap in het Coachen

de Kunst van het Coachen

Een coach die zichzelf vakman/vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en boven de vaardigheden. De laatste stap in zijn ontwikkeling is de stap naar virtuositeit, superioriteit. Dan heeft de ambachtsman zich ontwikkeld tot een kunstenaar en de vakmanschapscoach zich tot een meester.

de Kunst in het Meesterschap
Tijdens de opleiding tot Meesterschap in het Coachen volg je een intensief en pittig opleidingsprogramma – in je eigen tempo en planning – dat helemaal in het teken staat van het ontwikkelen van virtuositeit en kunstenaarschap in het coachen. Dat vraagt veel van zowel je professionele als je persoonlijke ontwikkeling.
Het programma is bedoeld voor gecertificeerde Vakmanschapcoaches, die bereid zijn om nog een keer diep te gaan teneinde tot de absolute top van het vak te gaan behoren … .

Programma
Het programma is geheel en al gericht op het excelleren in het coachen. De verschillende programma-onderdelen worden elk afzonderlijk aangeboden (zie kalender). Je kunt ze in willekeurige volgorde volgen.

Onderdelen:
(klik op het betreffende onderdeel om de volledige beschrijving en de praktische informatie te lezen)

Masterclass De Macht van het Onbewuste
Themadag De 7 fasen van een effectief leerproces
Themadag Teamontwikkeling
Themadag Coachen in Contekst & Coachen in Conflict
Themadag Levensenergieen
Masterclass Transformatie
Masterclass Imaginatie, Inspiratie & Intuitie
Masterclass De pilaren van Meesterschap
Voor een vrij precieze beschrijving van de inspanning die je moet leveren voor het certificaat Meestercoach kun je verder lezen in de bijbehorende studieverwachting Programma Meesterschap in het Coachen.

Ervarings- en praktijkgericht leren
Tijdens de gang naar Meesterschap in het Coachen coach je ten minste dertig keer een klant en word je ten minste vier keer gecoacht door een coach die je door ons toegewezen krijgt. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen, waarop je schriftelijk feedback krijgt van je coach en/of van een collega-coach. Je coacht ten minste acht keer een klant terwijl je wordt geobserveerd door een collega-coach of de opleider.

Ontwikkelen op basis van pijlers
Op alle vier de opleidingsniveaus (leerling – gezel – vakman – meester) is het leerproces opgebouwd op basis van de vier belangrijkste pijlers onder de opleiding tot professionele coach, namelijk 1. de techniek van het coachen (en wat dat vraagt van zijn professionele ontwikkeling), 2. de attitude van de coach (en wat dat vraagt van zijn persoonlijke ontwikkeling), 3. kennis van mens- en organisatieontwikkeling en 4. professioneel handelen en dienstverlenen.

Certificaat & Accreditatie
De status Meestcoach wordt bevestigd met een certificaat indien de kandidaat voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve eindcriteria die daarvoor gesteld zijn. Dit betekent o.a. dat:

de kandidaat tijdens deze periode een Essay heeft geschreven waarin hij aantoont dat hij boven de materie staat, overzicht heeft t.a.v. de ontwikkelingen in het vak en aan de ontwikkeling van het vak een zinvolle bijdrage kan leveren.
de kandidaat ten minste twee opleidingsactiviteiten buiten de Coaching Academy heeft gevolgd.
de kandidaat een uitgebreide literatuurstudie heeft uitgevoerd en daaover een paper heeft geschreven.
de kandidaat een uitgebreid persoonlijk draaiboek heeft geschreven.
de kandidaat zich meermalen heeft laten waarnemen door de opleider terwijl hij een klant coachte. Het certificaat wordt pas behaald als het getoonde niveau van het coachen voldoet aan de criteria voor het meesterschap.
de kandidaat kan aantonen dat hij ook ‘buiten’ het coachen aantoonbaar een wezenlijke en vergaande persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Het Programma Meesterschap in het Coachen is de laatste etappe in de Gang naar Meesterschap in het Coachen. Deze Gang bestaat uit: de Basisdag Professioneel Coachen en de Leergang Professioneel Coachen (samen de Basisopleiding Professioneel Coachen), de Leergang Zelfbewust Coachen (samen met de Basisopleiding de Leerweg Zelfbewust Coachen), het Programma Vakmanschap in het Coachen en het hierboven beschreven Programma Meesterschap.

Voor de Gang naar Meestershap in het Coachen is accreditatie aangevraagd bij Nobco/EMCC op Master Practitioner niveau.

Investering
De masterclasses en de themadagen worden steeds na aanmelding en per deelname in rekening gebracht voorafgaand aan de start van het leeronderdeel. Daarnaast dient betaald te worden voor de certificeringsprocedure.
De certificeringsprocedure bestaat onder andere uit:

het coachen van ten minste dertig klanten,
het samen met de opleider assessen van leerprocessen,
het participeren in opleidingsdagen van BPC en LZC,
je ten minste acht keer laten waarnemen door een collega-coach en/of de opleider en hierop feedback ontvangen,
deelname aan de jaarlijkse dag Rekenschap Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling,
het schrijven van een paper over de literatuurstudie en het ontvangen van feedback hierop,
het schrijven van een persoonlijk draaiboek en het ontvangen van feedback hierop,
het schrijven van een Essay en het ontvangen van feedback hierop.
Kosten hiervoor bedragen € 4000,-. Deze kosten worden gefaseerd in rekening gebracht.

Data, tijden, aantal deelnemers, locatie en aanmelden
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de programmaonderdelen in de komende periode worden aangeboden. Opleidingsdagen duren van 9.30 uur tot 16.30 uur (met een eventuele uitloop tot 17.00 uur). Groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers (tijdig aanmelden in verband met het aantal beschikbare plaatsen is aan te bevelen). De opleidingslocatie bevindt zich aan de Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden Vesting. Klik hier voor route-informatie.
Je kunt je aanmelden door te mailen naar caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl of verstuur het t.a.v. Coaching Academy International, Bussumerstraat 34a, 1411 PM Naarden. Voor meer informatie kun je bellen met 035 6952772.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt 1907 uur verdeeld over tweeënhalf tot vijf kalenderjaren.