Hoe zit het met gegevens, privacy en vertrouwelijkheid als je coacht?

Voor professionele coaches is eind jaren negentig van de vorige eeuw – het vak was toen nog heel jong –  door de beroepsvereniging Nobco al een gedragscode opgesteld, die beschrijft aan welke ethische normen een coach zich dient te houden en wat de aard is van de vertrouwelijkheid tussen coach en client.

Deze code is onlangs door de Nobco herzien en aangepast aan de international standaarden, maar de kern van de code is nog altijd hetzelfde.

In het kort:

  • De cliënt stuurt zijn eigen proces en de coach stuurt niet
  • De coach dient geen enkel ander belang dan het belang van de cliënt (dit is heel belangrijk als er sprake is van een opdrachtgever!)
  • De coach gaat geen vriendschappelijke, amoureuze of seksuele relatie aan met zijn cliënt
  • De coach stelt alles in het werk om de inhoud van de gesprekken en de gegevens van zijn cliënten ontoegankelijk te maken voor derden. Je kunt de hele code hier lezen.

als je als coach in opleiding bent …
Zodra je start met het voeren van coachgesprekken – ook als je nog in opleiding bent – verwachten we van je dat je je aan deze code houdt en dat je jouw cliënten (ook “oefen cliënten”) hierover inlicht. Tijdens de opleiding krijg je een werkboek waarin dit precies staat toegelicht.

zodra je als coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel …
Zodra je als coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verandert er – als het goed is – aan jouw wijze van werken met cliënten niet zoveel. De ethiek en de vertrouwelijkheid ervan staan – als het goed is – al lang als een huis.
Maar administratief verandert er wel het nodige. Naast allerlei gedoe met facturen, btw etcetera, moet je Algemene Voorwaarden vastleggen en wordt ook de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor jou van toepassing.
Dit vraagt eerlijk gezegd nogal wat van je. Te veel om hier even samen te vatten. De Nobco maakte hierover een webinar (van een uur!) dat een vrij volledig beeld geeft.

We bevelen je overigens van harte aan om je aan te melden bij de Nobco, zodra je ons vak zakelijk gaat beoefenen. De Nobco biedt niet alleen een rijke kennisomgeving, maar voorziet je ook van handige zakelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een aantrekkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en handige hulpmiddelen die goed van pas komen bij het uitoefenen van jouw praktijk.

Alleen al uit ideële overwegingen zijn wij een voorstander van het lidmaatschap van een beroepsvereniging, maar in deze tijd van steeds meer regels, regulering en aansprakelijkheid is het ook vanuit het oogpunt van zakelijke zorgvuldigheid niet aan te bevelen om een eigen praktijk te voeren zonder dat je je hebt aangesloten bij de beroepsgroep.