Werken op de grens tussen coaching en therapie

De Jungiaans Coach is in staat om verder te gaan, daar waar de effectiviteit van de “traditionele” coach niet toereikend is: in het gebied namelijk waarin de client zich, ondanks zijn goede wil en veranderinsgbereidheid, zijn handelen, denken en voelen niet kan wijzigen omdat het wordt aangestuurd door iets in hem dat hij (nog) niet kent.

programma

De verschillende programma-onderdelen worden afzonderlijk aangeboden en kunnen in willekeurige volgorde worden gevolgd. Het programma bestaat onder andere uit 8 masterclasses die elk in het teken staan van een specifiek Jungiaans thema plus de daarbij horende vertaling naar jouw begeleidingspraktijk. De masterclass is pas volledig afgerond als ook aan de bijhorende intervisie is deelgenomen en de opleiders hebben kunnen vaststellen dat het geleerde door jou voldoende in de praktijk kan worden geintegreerd.

Het programma is bedoeld voor gecertificeerde Gezelcoaches (of coaches die elders een Nobco/EMCC geaccrediteerd certificaat op practitioner-niveau hebben behaald), die tevens Jungiaanse Fundering 1 en Jungiaanse Fundering 2 hebben gevolgd.

Jungiaans werken

Het programma is geheel en al gericht op het Jungiaans kunnen werken in het leiden of begeleiden van anderen in de dagelijkse praktijk.
In combinatie met de Leerweg Professioneel Coachen, Jungiaanse Fundering 1 en Jungiaanse Fundering 2 vormt dit programma de opleiding Jungiaans Coach/Begeleidingskundige. Hiervoor is bij  Nobco/EMCC een accreditatie aangevraagd op Senior Practitioner-niveau.

Programma onderdelen

Het programma bestaat uit het deelnemen aan de volgende masterclasses (plus het participeren in de bijbehorende intervisie):

Tijdens het programma coach je ten minste 16 keer een klant. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats op basis van een gemiddelde van 2 per gevolgde masterclass. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je schriftelijk feedback krijgt van ofwel je coach, ofwel een collega in opleiding ofwel een meelezende opleider. Tijdens de opleidingsdagen en de intervisie breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag door in de praktijk onder begeleiding en supervisie van je opleider/trainer. Ook de door jou gevoerde coachgesprekken staan onder supervisie.

Je laat jezelf bovendien een aantal keer waarnemen tijdens een coachgesprek, hetzij door mede studenten, hetzij door een van de opleiders (door de laatste ten minste twee keer).

the proof is in the eating

Essentieel is dat je je realiseert dat je voor de Specialisatie Jungiaans Coachen pas een certificaat ontvangt als jouw niveau in de praktijk voldoende (d.w.z. waarneembaar voor de opleiders) is aangetoond en als bovendien duidelijk is dat je voldoende zicht hebt op jouw eigen individuatie, jouw projecties en jouw schaduwdelen. In het kader van dat laatste kan het zinvol zijn om aanvullend aan jouw leerproces een aantal individuele sessies bij een Jungiaans Coach of een Jungiaans Analytisch Therapeut te hebben.

wat leer je?

Zie hiervoor de specificaties per opleidingsonderdeel.

werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

voorbereiding en materialen

Alle materialen worden door ons tijdens de opleidingsdag(en) uitgereikt (en komen in de nabije toekomst zo veel mogelijk ook digitaal beschikbaar). Soms is voor een specifieke opleidingsdag een bepaalde voorbereiding vereist. Hiervan word je via de mail op de hoogte gesteld door Caroline van der Weijden.

Bij deelname aan de intervisies wordt verondersteld dat je ten minste 1 keer een coachgesprek hebt gevoerd (waarbij het thema van de intervisie aan de orde was) en dat je naar aanleiding daarvan jouw specifieke ervaring kunt inbrengen in de intervisie.

aansluitende opleidingen

De Specialisatie Jungiaans Coach/Begeleidingskundige kan vervolgd worden met de Specialisatie Jungiaans Analytisch Therapeut. Daarnaast kan het programma worden uitgebreid met het programma Vakmanschap (waarmee enkele masterclasses overlappen).

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de leergang te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolgopleiding wordt een passende oplossing gezocht.

de investering

De masterclasses, intervisies en de themadagen worden steeds na aanmelding en per deelname in rekening gebracht. Per masterclass/themadag is voor deelnemers aan dit programma steeds deelname aan 1 intervisie inbegrepen. De deelname prijs voor een masterclass plus bijhorende intervisie is € 575,-

Indien het proces om te kunnen voldoen aan de eindcriteria deelname aan meerdere intervisies vereist, danwel aanvullende leercoaching of intervisie, dan worden deze aanvullend in rekening gebracht.

Daarnaast dient betaald te worden voor de certificeringsprocedure.

De certificeringsprocedure bestaat uit:

het voeren van ten minste 16 coachgesprekken en het schrijven van reflectieverslagen van deze gesprekken
je twee keer laten waarnemen door een van de opleiders en hierop feedback ontvangen
schrijven van een Persoonlijk Draaiboek Jungiaanse Begeleidingskunde en het ontvangen van feedback hierop.
Kosten hiervoor bedragen € 895,-. Deze kosten worden bij aanvang van de procedure in zijn geheel in rekening gebracht.

studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 586 uur verdeeld over vierentwintig maanden.

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop programma-onderdelen in de komende periode worden aangeboden. Als een onderdeel op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.