Deze Specialisatie Jungiaans Analytisch Therapeut vormt de laatste fase van de Opleiding Jungiaans Analytisch Therapeut.

Het programma van deze specialisatie is op dit moment nog in ontwikkeling. De specialisatie zal naar verwachting 2 tot 3 jaar bestrijken – afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling van de individuele student en de opbrengsten van de verplichte leertherapie als onderdeel van de noodzakelijke eigen individuatie.