De opleiding tot Jungiaans Coach bestaat uit meerdere modules die er met elkaar in voorzien dat de student op een effectieve en verantwoordelijke wijze in staat is om cliënten te coachen en in dat coachproces op professionele wijze aspecten uit het persoonlijk onbewuste en uit het collectief onbewuste te betrekken.

De opleiding voorziet in het ontwikkelen van:

  • een adequate en vruchtbare professionele attitude
  • de relevante vaardigheden en interventiekwaliteiten
  • het verwerven van specifieke kennis en de integratie en toepassing daarvan in de professionele praktijk
  • een eerlijk en genuanceerd zelfbeeld van de coach zodat helder zicht ontstaat op de eigen kwaliteiten, talenten, schaduw en projecties

De volledige opleiding bestaat daarom uit:

  • de Basisopleiding Professioneel Coachen (of een elders gevolgde coachopleiding die EQA-geaccrediteerd is op foundation-niveau)
  • de module Jungiaanse Fundering 1
  • de Leergang Zelfbewust Coachen (of een elders gevolgde coachopleiding die EQA-geaccrediteerd is op practitionerniveau – in dat geval vervalt ook de verplichting om de Basisopleiding Professioneel Coachen te volgen)
  • de module Jungiaanse Fundering 2
  • de Specialisatie Jungiaans Coach/Begeleidingskundige, bestaande uit: 9 masterclasses van een hele dag, die steeds gevolgd dienen te worden door een intervisie waarin het geleerde gerelateerd wordt aan ieders professionele praktijk (in totaal dus ten minste 9 intervisies), … sessies leer-coaching en het voeren van ten minste 18 begeleidinsggesprekken met cliënten, plus een afsluitende certificeringsprocedure waarin de student in de praktijk aantoont al het geleerde effectief en verantwoord in praktijk te kunnen brengen.