LPPV
Waar gaat het over?

Wat er (ook) gebeurt tussen begeleider en cliënt(en)
In het contact tussen mensen gebeurt van alles. Menselijk contact is voorwaardelijk voor de groei en de ontwikkeling van het individu. Mensen hebben de Ander nodig om te kunnen worden wie ze zouden kunnen zijn en om zichzelf daadwerkelijk te leren kennen.

Tussen mensen vindt van alles plaats. Dat kan mooi zijn, inspirerend, vervullend, maar ook teleurstellend, boosmakend, verdrietig, vernietigend. Wat er ook tussen mensen gebeurt … het is ingewikkeld! het kan zelfs zeer ingewikkeld zijn en ons het zicht op wie de Ander is en wie we Zelf zijn totaal ontnemen.

Tijdens de opleiding tot professionele coach ben je een steeds diepgaander inzicht aan het verwerven in het concept Ik & de Ander. Je hebt leren zien hoe wezenlijk het onderscheid tussen “ik” en de “ander” is en ook hoe vaak dat in processen en relaties (van welke aard dan ook) volstrekt door elkaar heen loopt. Je begint steeds beter te zien wat daarvan het (soms vergaande) effect is.

In de Leergang Professioneel Coachen en de Leergang Zelfbewust Coachen heb je een eerste zicht gekregen op de de contouren van een professionele ontmoeting, het belang van professionele betrokkenheid en distantie en je leert gebruik te maken van de ruimte die er noodzakelijk dient te bestaan tussen jou en die ander.

Tijdens de masterclass Projectie, overdracht en tegen- overdracht gaan we in op veel onbewuste processen die in het contact tussen mensen een rol spelen. Het is voor een professional is essentieel om wakker te zijn op wat zich daarin kan voordoen en welk (mogelijk nadelig) effect dat heeft op het coachproces.

Om een voorbeeld te geven: veel coaches beginnen aan de opleiding omdat ze de wens hebben om anderen te “helpen”. Dat geeft hen zelf namelijk een goed gevoel. Ze weten dan nog niet dat ze deze “behoefte” in hun professionele ontwikkeling bewust moeten ontgroeien en loslaten. Na deze masterclass snappen ze beter wat het (onprofessionele) effect van die wens is op de coachrelatie en zien ze hoe dit deel van hen buiten het werk gehouden dient te worden. Je maakt kennis met de begrippen projectie, overdracht en tegenoverdracht. Het leren herkennen van deze dynamieken – eerst bij jezelf, en daarna bij de Ander – is noodzakelijk om anderen daadwerkelijk professioneel te kunnen begeleiden.

Wil je je inschrijven voor deze masterclass? Neem dan contact op met caroline.van.der.weijden@ coachingacademy.com. Van haar ontvang je dan zo snel mogelijk een mail terug. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om los deel te nemen aan deze masterclass is het noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Lees meer bij 'Voor wie is deze masterclass bestemd?'
De ééndaagse masterclass begint om 10.00 uur en rond 17.00 uur wordt er afgerond.
Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. Het is ook mogelijk om je voor dit onderdeel afzonderlijk van het programma in te schrijven. De afzonderlijke deelnameprijs voor deze masterclass is €515,- (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, en materialen. Deelname aan een eventuele bijbehorende intervisie wordt apart in rekening gebracht.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de masterclass in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder praktisch). Deze masterclass is te vinden als onderdeel van de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. De opleidingsdag zelf vindt plaats op onze locatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Deze masterclass is slechts een klein onderdeel van het op senior practitioner niveau geaccrediteerde Vakmanschap programma.
Docent tijdens deze masterclass is drs. Loek Oudeman – meestercoach, Jungiaans Analytisch therapeut, hoofdopleider en oprichter van de Coaching Academy International.
Voor wie is deze masterclass bestemd?

Deze Masterclass is een verplicht onderdeel van de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (jaar 2 van het Vakmanschap programma). Je bent ook van harte welkom om buiten dit programma deel te nemen aan deze Masterclass.

Het is wel noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Mocht je elders zijn opgeleid is het volgen van onze ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen overigens wel een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten –  en daarop individuele …

 feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Er is ruim aandacht voor theorie en begripsvorming. Essentieel hierbij is dat student deze niet alleen cognitief verwerkt en onthoudt, maar vooral ook dat student deze (theorie en begrippen) leert relateren aan de eigen ervaringen, waarnemingen en referentiekaders.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

lees verder ...

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
De wijzen waarop wij het coachen in de praktijk toepassen en de bijbehorende professionele attitude ontwikkelen zijn onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas

 Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug bij ons gedachtegoed.

Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen.

lees verder ...

Werken in kleine groepen
Tijdens de masterclass wordt er veelvuldig plenair geoefend en gedemonstreerd.
Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider zijn de groepen bij aanvang niet groter dan 12 deelnemers.

Een praktijkgerichte opleiding
Omdat onze opleidingen ervaringsgericht zijn, is het de bedoelingen dat je alle oefeningen die je tijdens de leergang krijgt aangereikt ten minste twee keer oefent. Dat kan tijdens een opleidingsdag, maar ook daarbuiten.

Wat we van jou verwachten?

We verwachten dat je onderstaande voorbereiding treft.

Inventariseer op basis van …

reflectieverslagen
aantekeningen
herinneringen
feedback van “derden”

momenten uit jouw eigen geschiedenis dat je weerstand, irritatie, boosheid of juist verering, bewondering etc. hebt gevoeld in relatie tot je klant, je coach, opleiders/trainers/ docenten, je baas, je partner, je collega, je familie. Beschrijf wat er precies gebeurde en wat het met jou deed en vooral ook hoe je naar die “ander” keek op dat moment. Maakte hij/zij volgens jou een fout, “zag” hij jou niet, werd je onterecht behandeld, vond je het onprofessioneel, of onterecht. Of vond je die ander juist geweldig, voelde je je gezien en bewonderd? En alle variaties daarop.

En … welke “anderen” kun je niet uitstaan, of met wie heb je altijd moeite? Wie roept er steevast irritatie of boosheid bij je op en wat voor mensen kunnen juist rekenen op jouw bewondering?

Schrijf het op, neem het mee …

"Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves."
– Carl Gustav Jung, 1875-1961. Zwitsers psychiater.