EQA practitioner logo 300
Waar gaat het over?

In deze leergang word je intensief getraind op het coachen van uiteenlopende klanten met uiteenlopende coachvragen. Zo leer je niet alleen de techniek van het coachen uitstekend beheersen maar neem je gelijktijdig ook de belangrijkste aspecten van je eigen persoonlijkheid ter hand.

Tijdens de Basisopleiding Professioneel Coachen heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen.
Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling (in elk geval deels) gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde.

Een professionele coach kan datgene bij zijn klant alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd – bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen? Wat laat jij van jezelf zien in het coachen en op welke manier hanteer je dat professioneel? Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’. Het gaat erom dat de coach zijn eigen instrument leert gebruiken.

Deze leergang vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Practitioner-niveau.

Wil je je inschrijven voor deze leergang? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij Hotmail en Gmail accounts komen wij geregeld in de ongewenste mailbox terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om deel te nemen aan deze Leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond of elders een opleiding hebt afgerond op foundation niveau. Het deelnemen aan de Basisdag Professioneel Coachen is voor iedereen een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met onze basisprincipes en de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.
De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur en 3 halve dagen Coachtechniek 'Technisch Werken'. De studiebelasting bedraagt 298 uur verdeeld over +/- zeven à negen maanden.
Deelname aan de Leergang Zelfbewust Coachen kost € 3950,00 (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten, coachgesprekken en materialen. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 3450,00 inclusief btw. Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk). Prive-deelnemers kunnen de leergang gespreid betalen in 8 termijnen van € 431,25. De kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het een erkende beroepsopleiding is. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur, coachtechniek van 10 uur tot 13 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
De Leergang Zelfbewust Coachen is het derde deel van de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC op practitioner niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LZC ontvang je een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat. De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.
De Leergang Zelfbewust Coachen kan eventueel vervolgd worden met het programma Vakmanschap (deze bestaat uit jaar 1 Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen en jaar 2 Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap). Ook kun je na de Leergang Zelfbewust Coachen verder met de Specialisatie Rouw & Verlies, Jungiaanse fundering (1 &) 2, ODC (1 &) 2, en/of met het volgen van losse masterclasses.
Voor wie is de Leergang Zelfbewust Coachen bestemd?
professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd (Practitioner) coach.
mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen en daarin een professionele slag willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidingskundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.
" The more you know yourself, the more patience you have for what you see in others."
– Erik Erikson 1902-1994. Deens-Amerikaanse psycholoog.

Het leerproces heeft me weer een stuk dichter bij mijzelf gebracht, ik voel me opener en eerlijker naar mezelf, kwetsbaar en sterk tegelijk, ik heb verder kunnen afdalen in mezelf, zodat ik dat nu ook met mijn klanten kan doen.

– Anne Olree, deelnemer LZC 2016-4

Ik geniet van de afwisseling tussen techniek, aandacht voor het proces in jezelf en dit allemaal inzetten in het gesprek. Heel bijzonder vind ik ook dat ik werkelijk een waardenvrij/oordeelvrij klimaat ervaar en vanuit gelijkwaardigheid benaderd word.
– Vera Wolf, deelnemer LZC 2015-3

Ik voel me trots en gelukkig en wil graag verder op de weg die ik met de LPC en LZC ben ingeslagen. Zowel op het coaching vlak als op persoonlijk vlak. De LZC heeft me gedwongen te reflecteren en bij mijzelf stil te staan, iets waar ik – als ik daar nu op terug kijk – voorheen te weinig tijd voor nam.
– Jasper de Gier, deelnemer LZC 2016-3

Wat leer je?

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Leergang Zelfbewust Coachen deelgenomen te hebben aan de Basisopleiding Professioneel Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-aacrreditatie heeft op Foundation-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is in elk geval een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met onze basisprincipes en de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

De LZC heeft tot doel om:

te leren hoe jij jouw klant – hetzij in zijn prive-omstandigheden, hetzij in het werk – coacht op zelfontwikkeling en doelen waarin zowel het persoonlijke als het professionele aan bod komen.
een scherp (in)zicht te krijgen op de weg waarlangs iemand tot ontwikkeling, successen, prestaties en nieuw gedrag komt. Hoe leren/ontwikkelen mensen eigenlijk? Zelfs als het ‘alleen maar’ om het ontwikkelen van een competentie zou gaan? Je leert zien hoe dit altijd en onder alle omstandigheden raakt aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van iemand.
bovenstaande processen succesvol en duurzaam te coachen. Met duurzaam bedoelen we dat het bij jou en bij jouw klant niet mag gaan over het aanleren van een trucje maar om een ontwikkeling die wordt geintegreerd en daardoor beklijft.

Tijdens de LZC, leer je:

het waarnemen en het feedback geven op een hoger niveau te brengen.
de basisprincipes van een effectief leer- (of ontwikkelings)proces (her-)kennen.
deze fasen effectief te coachen.
bewustzijn te ontwikkelen op de relatie tussen jouw ‘zelf’ en jouw ego en die begrippen herkennen en inzetten bij jouw klant.
de verschillen zien tussen handelen voor, na of in het moment.

… en maak je een begin met:

het toepassen van waardevrije interactie.
de integratie van de vaardigheden en eigen-waarden van een professionele coach in jouw professionele identiteit.
het ontwikkelen van jouw unieke, persoonlijke en herkenbare stijl van coachen.
het werken met een perspectief voor leven en werken op de lange termijn.
drie universele menselijke kernkwaliteiten (her)kennen en integreren in jouw stijl van coachen.
het werken met de levensenergieën en de werking daarvan.
het zien wat het betekent en wat het vraagt om vanuit authenticiteit leven en werken vorm te geven.
"De professionele coach heeft eerlijk leren kijken naar zichzelf. Hierdoor nodigt hij als het ware zijn klant uit om hetzelfde te doen."
– Coaching Academy International
Wat kun je van ons verwachten?

Onze werkwijze
Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen.

 Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

lees verder ...

Een praktijkgerichte opleiding
Tijdens de LZC coach je ten minste 13 keer een klant en word je ten minste drie keer gecoacht door een gezelcoach of een vakmanschapper-in-opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen

waarop je schriftelijk feedback krijgt van je coach of een meelezend opleider. Tijdens de opleidingsdagen breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag door in de praktijk onder begeleiding en supervisie van je opleider/trainer. Ook de door jou gevoerde coachgesprekken staan onder supervisie.
Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast.
lees verder ...

Werken in kleine groepen
Tijdens de opleidingsdagen wordt er veelvuldig plenair geoefend en gedemonstreerd.
Omdat het belangrijk is dat alle deelnemers per opleidingsdag meermalen aan bod komen en daarop feedback ontvangen van de verantwoordelijke opleider zijn de groepen bij aanvang niet groter dan 12 deelnemers.

Individuele feedback & maatwerk
De Coaching Academy International werkt sinds 1 januari 2012 met zogenaamde ‘meelezende opleiders’. Dit zijn trainers die uitsluitend gericht (en mede-verantwoordelijk) zijn op (en voor) de individuele ontwikkeling van elke student. Ze voorzien de praktijkverslagen van gerichte praktische feedback

en zijn beschikbaar – tijdens opleidingsdagen – voor het beantwoorden van individuele vragen. De meelezende opleider monitort gedurende de opleiding of de ontwikkeling van de individuele student voldoende tred houdt in relatie tot de eindcriteria van de opleiding. 
lees verder ...
"An ounce of practice is worth more than tons of preaching."
– Mahatma Gandhi, 1869-1948. Indiaas politicus.

Een geaccrediteerde opleiding
De Leergang Zelfbewust Coachen is het derde deel van de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC op Practitioner niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LZC ontvang je een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat.

De Leerweg Zelfbewust Coachen kan eventueel vervolgd worden met het programma Vakmanschap. Dit programma bestaat uit 1 jaar de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen en jaar 2 de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap. De gehele route naar Vakmanschap is geaccrediteerd op senior practitioner niveau.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

lees verder ...

 

Onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen
De wijzen waarop wij het coachen in de praktijk toepassen en de bijbehorende professionele attitude ontwikkelen zijn onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas

 Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug bij ons gedachtegoed.

Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen.

lees verder ...
Wat we van jou verwachten?
je bent intrinsiek gemotiveerd om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
je bent bereid om je tenminste drie keer te laten coachen door een door ons aangewezen coach, die naar alle waarschijnlijkheid niet bij je in de buurt woont/ praktijk houdt.
je bent je ervan bewust dat het bij een leergang coachen ook over jou zelf moet gaan en over jouw persoonlijke ontwikkeling.
je hebt innerlijk ruimte voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.
je hebt de ambitie om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.