Omdat je coachen in onze visie vooral leert middels:

  • het opdoen van veel ervaring (in coachen en gecoacht worden) onder supervisie
  • veel interactie met andere coaches-in-ontwikkeling
  • constructieve feedback op wat je doet en hoe je het doet
  • het actief onderzoeken van jouw eigen persoonlijke ontwikkeling (onder andere door gecoacht te worden)

en …

… omdat coachen in onze ogen een ambacht is dat zich op het hoogste niveau tot een kunst ontwikkelt, is de opleiding van de Coaching Academy International geheel en al gebaseerd op de principes van het gilde-leren.
Via het gilde-leren maken wij ons – via de praktijk – het ambacht eigen. Dit leerproces verloopt via de stappen leerling-gezel-vakman-meester. De leerling leert van de gezel, die op zijn beurt leert van de vakman en zo verder. Een student in de Basisopleiding wordt bijvoorbeeld individueel gecoacht door een gezelcoach uit het Gilde. Alle leerprocessen staan bovendien onder supervisie van de meesters uit het Gilde.

Community

Het ‘middeleeuwse’ Gilde van de Coaching Academy is in de loop der jaren meer en meer gaan functioneren als een eigentijdse Community. Zo komen Gilde-coaches vaak naar de certificaatuitreiking van ‘hun’ student om bij de feestelijke uitreiking en bijbehorende borrel aanwezig te zijn. Gildecoaches staan met elkaar in contact via LinkedIn (Students & Alumni of the Coaching Academy International) en/of via Facebook. Maar belangrijker dan deze ‘social media’ is wat ons betreft de vaststelling dat in de praktijk veel van onze coaches onderling contact met elkaar houden en met elkaar samen werken in opdrachten of cliënten naar elkaar ‘doorverwijzen’.

Coaches op de website

Het Gilde krijgt virtueel naam en gezicht doordat we vanaf 1 september 2014 coaches die bij ons zijn opgeleid op onze website presenteren (mits wij tenminste van hen in de afgelopen 2 jaar hebben vastgesteld dat zij nog op niveau begeleiden en/of leiden). Wij doen dit in de eerste plaats omdat we trots zijn op ‘onze’ mensen maar tevens om de betekenis van de bij ons behaalde geaccrediteerde certificaten te onderstrepen.

Voor bij ons opgeleide coaches biedt dit de mogelijkheid om eventuele opdrachtgevers, cliënten, leidinggevenden of andere belangstellenden te wijzen op het feit dat zij een erkende coachopleiding hebben gevolgd en bovendien actief hun eigen professionaliteit in het coachen op peil houden.