Dit is een programma van
Waar gaat het over?

We zijn er trots op dat we van Odin Company (de ontwikkelaar en eigenaar van het ODC – Odin Development Compass) de exclusieve licentie hebben verkregen om studenten van de New Jung Academy die bij ons gecertificeerd zijn voor Jungiaanse Fundering I te trainen in het werken met het ODC (level I) met hun cliënten.

Het Odin Development Compass (ODC) is een hulpmiddel voor goed geschoolde mens-, team- en organisatieontwikkelaars, dat met een helder en eenvoudig onderzoekje (maximaal 15 minuten) op een onverwachte manier jouw potentieel in kaart brengt – zowel het nog niet ontwikkelde potentieel als de reeds wel ontwikkelde vaardigheden en talenten. Het ODC doet namelijk zowel een beroep op jouw bewuste als op jouw onbewuste zelfkennis. Door deze twee te combineren krijg je onder andere een uniek zicht op:

  1. Jouw natuurlijke drijfveren en de daarbij horende talenten. Daarin onderscheidt het ODC de talenten die je inmiddels ook daadwerkelijk ontwikkeld hebt (je natuurlijke kracht) en de talenten waarover je wel beschikt, maar die nog liggen te sluimeren (je potentieel kracht).
  2. Op deze manier krijg je ook zicht op drijfveren en gerichtheden waar je van nature niet toe geneigd bent. Ook daar horen specifieke talenten bij. Niet zelden blijkt dat mensen een aantal van deze talenten toch ontwikkeld hebben om wat voor goede of verkeerde reden dan ook (omdat de plek in het gezin dat met zich meebracht, of de relatie met je ouders. Of omdat je die vaardigheden diende te ontwikkelen vanwege de functie die je uitoefent.) Dergelijke vaardigheden herkent het ODC als je “kwetsbare kracht”. Jijzelf herkent ze misschien bij nadere beschouwing omdat het uitvoeren van deze vaardigheden je energie kost of steeds het risico met zich meebrengt dat je in valkuilen valt of naar “schaduwgedrag” neigt.  En dan zijn er tot slot nog een aantal vaardigheden waar je van nature geen aanleg voor hebt en die je ook in de praktijk niet hebt ontwikkeld. Deze behoren volgens het ODC tot jouw onbekende vaardigheden. Het zijn die vaardigheden waar je misschien ook beter helemaal niet aan kan beginnen – zelfs niet als jouw functie of een organisatie dat van je vraagt. Je komt op andere gebieden waarschijnlijk veel beter tot je recht!

Als je na afloop van de tweedaagse training voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve eindcriteria, ontvang je een certificaat dat ondertekend is door zowel de New Jung Academy als Odin Company. Dat betekent dat je vanaf dan gecertificeerd bent om met jouw cliënten te werken met het instrument ODC.

Een uitgebreidere omschrijving over wat het ODC precies is lees je hier.

Je kunt je voor de training aanmelden bij Caroline. Bij minder dan 7 deelnemers behouden we ons het recht voor om de training te annuleren. Je ontvangt hierover ten laatste 1 week voor aanvang bericht.
Om deel te nemen aan de training is het verplicht dat je de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond of elders een coachopleiding hebt afgerond op foundation niveau. Ook dien je deelgenomen te hebben aan Jungiaanse Fundering I van de New Jung Academy.
De training bestaat uit:
  1. twee trainingsdagen in Naarden
  2. vijf proefmetingen, die je uitvoert met cliënten van jouzelf
  3. een afsluitende theorie-toets en praktijk-evaluatie.
De investering bedraagt €1195,-, exclusief btw. De reden dat dit lager is dan het bedrag dat je aantreft voor de ODC-training die Odin Academy aanbiedt is onder andere gelegen in het feit dat we van jou een veel hoger instroomniveau en meer voorwerk/ voorstudie verwachten.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de training ODC I in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder 'praktisch'). De opleidingsdag duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
De training wordt gegeven door Col Prevoo, docent van de New Jung Academy en de Odin Academy, en Loek Oudeman, hoofdopleider van de New Jung Academy en de Coaching Academy International.
Deze training is te vervolgen met de training Werken met ODC level II. Let op! voor ODC level II is het afronden van Jungiaanse Fundering II een vereiste.
Voor wie is ODC I bestemd?
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach.
studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT).
studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau kunnen overleggen. (
Lees hierover meer bij toelatingseisen).
coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation-niveau. (
Lees hierover meer bij toelatingseisen).
"I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars."
– Og Mandino, 1923-1996. Amerikaans auteur.
Wat leer je?
begrijpen hoe de meet resultaten van ODC-metingen begrepen kunnen worden
hoe je deze resultaten client- en vraaggericht kunt terugkoppelen
hoe je een dergelijke meting kunt relateren aan het coachcontract dat je met jouw client hebt gesloten
wat de toegevoegde waarde van de ODC-metingen kan zijn bij loopbaan- en levensvragen
hoe je hiermee ethisch handelt – ook als de opdrachtgever de ODC-meting heeft aangevraagd voor een medewerker of een kandidaat-medewerker
hoe je ethisch, en met respect voor de uniciteit en onvergelijkbaarheid van jouw client, handelt met een diagnostisch instrument als het ODC
hoe je het ODC dynamisch kunt betrekken bij vragen over competentieontwikkeling van jouw kandidaten
"Your sacred space is where you can find yourself again and again."
– Joseph Campbell, 1904-1987. Amerikaans schrijver onderzoeker, specialist in mythes en sprookjes.