waar gaat het over?

Onze passie bij het coachen ligt in het domein van de ontwikkeling: de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Ontwikkeling kent echter nooit een rechtlijnig verloop. De weg naar een hoger gelegen doel verloopt zelden lineair.

Ontwikkeling, groei en verandering hangen nauw met elkaar samen. Als het om wezenlijke ontwikkeling gaat is daar zelfs het woord transformatie op van toepassing.

ingrijpend

Transformatieve processen laten zich slecht “organiseren en plannen.” Soms betreft het een gewenste ontwikkeling, maar niet zelden is een transformatief proces het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis die zich voltrekt terwijl we er maar weinig greep op lijken te hebben. Het kenmerkende van een transformatie proces is dat er zich een letterlijk wezenlijke verandering voltrekt, die niet omkeerbaar is. De rups die een vlinder wordt is daarvoor een romantische metafoor die maar nauwelijks weerspiegeld hoe pijnlijk, moeizaam en eenzaam een transformatieproces kan zijn.

confronterend

Transformatieve processen doen zich in allerlei hoedanigheden voor. Een ingrijpend leerproces bijvoorbeeld kent altijd transformatieve aspecten. Rouwprocessen zijn in essentie transformatief van aard. Conflicten, ingrijpende wijzigingen in de omgeving, ziekte, ontslag, therapeutische processen … Mensen komen er anders “uit” dan ze er “in” gingen en dat is niet zelden zeer confronterend.

Daarbij spelen begrippen als groeien, ontwikkelen, bewustwording, paradigma-wijzigingen, heroriëntatie, metamorfose, innerlijke en uiterlijke verandering. Maar ook weerstand, ongeloof, verdriet, identiteitsverlies, kwetsbaarheid, depressie.

Wil je je inschrijven voor deze masterclass? Neem dan contact op met Yasmin. Van haar ontvang je dan zo snel mogelijk een mail terug. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om los deel te nemen aan deze masterclass is het noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Lees meer bij 'Voor wie is deze masterclass bestemd?'
De ééndaagse masterclass begint om 10.00 uur en rond 17.00 uur wordt er afgerond.
Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie coachen van Levens- en Loopbaanvragen. Het is ook mogelijk om je voor dit onderdeel afzonderlijk van het gehele programma in te schrijven. De afzonderlijke deelnameprijs voor deze masterclass is €515,- (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, en materialen. Bij aanmelding kun je informeren of desbetreffende masterclass ook een bijbehorende intervisie bevat. Deelname aan de intervisie is niet bij de prijs inbegrepen.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de masterclass in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder actueel). Deze masterclass is te vinden als onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen. De opleidingsdag zelf vindt plaats op onze locatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Deze masterclass is slechts één onderdeel van jaar 1 van het op senior practitioner niveau geaccrediteerde Vakmanschap programma.
Docenten zijn Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International en Caroline van der Weijden, meestercoach.

Tijdens deze masterclass onderzoeken we de volgende vragen

wat is de essentie van transformatie?
door welke fasen wordt een transformatieproces gekenmerkt?
op welke niveaus kan transformatie plaats vinden?
hoe coach je een klant, die zich in een transformatieproces bevindt?
wat vraagt het van jou persoonlijke ontwikkeling en attitude om dit goed te kunnen begeleiden?
wat vraagt het van jouw professionele ontwikkling om dit te kunnen doen?
welke interventies en vaardigheden zijn noodzakelijk om transformaties op de juiste manier professioneel te ondersteunen?
"Ruin is a gift. 
Ruin is the road to transformation."
– Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

Voor wie is deze masterclass bestemd?

coaches die betrokken zijn bij ingrijpende processen van hun cliënten
coaches die zich willen specialiseren in het begeleiden van rouw- en verliesprocessen
coaches die betrokken zijn bij verandermanagement en veranderprocessen
studenten die de Leergang Zelfbewust Coachen van de Coaching Academy hebben afgerond.
studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op practitioner-niveau kunnen overleggen of
coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op practitioner-niveau.