Wil je je inschrijven voor deze leergang? Mail dan naar yasmin.oudeman@coachingacademy.com.
Om deel te nemen aan deze leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond (ofwel minimaal foundation niveau hebt in het coachen).
De leergang bestaat uit drie opleidingsdagen (+ de masterclass Transformatie) van 10:00 tot 17:00. De studiebelasting bedraagt 11 uur per opleidingsdag.
Deelname aan de Leergang Rouw- en Verliesbegeleiding bedraagt €1795,- (excl. btw) inclusief de verplichte masterclass Transformatie.
Kijk voor de meest recente data bij de kalender op deze website. Voor vragen kun je mailen naar Yasmin. Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Als de deelnemer aan alle opdrachten heeft voldaan en alle onderdelen van de leergang heeft gevolgd, ontvangt hij/zij hiervoor een welverdiend certificaat.

het professioneel begeleiden van rouw & verliesprocessen

Niemand ontkomt in zijn leven aan verlies. Verlies van materie, familie, spullen, geld, vriendschap, relatie, huwelijk, gezondheid, werk, inkomen en uiteindelijk het verlies van het eigen leven.

We zijn gewend geraakt om verliezen en de pijn die erbij hoort zoveel mogelijk te voorkomen of te omzeilen danwel er zo snel mogelijk overheen te stappen. Zowel als het onszelf betreft, maar ook als we geconfronteerd worden met het verlies van een ander. Leven met zielenpijn – we noemen dat “rouw” – is een kunst die we steeds minder leren beheersen. 

Het leidt tot afschrikwekkende zinnetjes als “je moet het een plek geven”, “kom op, kijk toch eens wat je allemaal nog wel hebt”, etcetera. Maar in onze cultuur waarin de begrippen “meer”, “beter”, “verder” nog heel vaak leidend zijn voor de levensdromen en ons gewenste zelfbeeld, kan de klap van een verlies hard aankomen. 

Dit “probleem” neemt alleen maar verder toe nu het gebruikelijk is geworden dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk behoeden voor teleurstellingen, tegenslagen en confrontaties. Er is een hele generatie van jonge mensen die denken dat het leven altijd leuk en voorspoedig kan zijn, en op z’n minst “maakbaar”.

Maar verliezen zijn net als andere tegenslagen noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen naar “volwassenheid”. Ze horen bij het leven en zijn er niet tegengesteld aan. Ze horen bij elkaar als het mannelijke en het vrouwelijke, de dag en de nacht, het licht en de schaduw. Ze bestaan dankzij elkaar.

Of een geleden verlies groot of klein is, valt voor een ander niet te beoordelen. Dit hangt af van de wijze waarop het verlies wordt beleefd door degene die het is kwijt geraakt. Ook de wijze waarop het verlies uiteindelijk wordt “verwerkt” is heel persoonlijk en bovendien ook nog eens afhankelijk van de cultuur en de nabijheid of juist afwezigheid van anderen.

En over dat laatste gaat deze leergang. Naar “rouw” is de laatste jaren veel belangrijk onderzoek gedaan. We weten inmiddels dat de aanwezigheid van anderen, de “nabijheid”, van groot belang kan zijn voor de manier waarop het verlies uiteindelijk in het leven wordt geïntegreerd. 

Soms is de nabijheid van vrienden daarvoor niet toereikend. Deze leergang leidt professionele begeleiders op in het respectvol, wijs en warm begeleiden van verliesprocessen.

“Ik kan het verlies en de rouw van een ander nu gemakkelijker aanzien en verdragen. Voor die tijd wist ik me er niet zo goed raad mee en had ik de neiging om weg te kijken. Het zelf doormaken van zo’n proces heeft me geholpen om enerzijds die stevige ander te kunnen zijn voor een klant en anderzijds veel beter in te voelen wat er speelt voor die klant”.
– Betty van Zoelen, deelnemer Rouw & Verliesbegeleiding 2016.

voor wie is deze Leergang bestemd?

coaches
rouwbegeleiders
counsellors
mediators
loopbaanbegeleiders
pastoraal werkers et cetera

Om deel te nemen aan deze Leergang is het verplicht dat je bij ons de Basisopleiding Professioneel Coachen hebt afgerond of (ofwel minimaal foundation niveau in het coachen).

wat leer je?

Tijdens de eerste dag van de leergang en de bijhorende masterclass Transformatie (die een verplicht onderdeel is van deze leergang) onderzoeken we verliezen en het proces van rouw. Wat is hun aard, hoe verlopen ze, welke kenmerken horen erbij? Welke gevoelens en gedachten? Welk gedrag? Wat is de rol van de omgeving in deze processen?

We spreken ook over de verschillende visies die er bestaan op rouw. Vanuit welke visie werken wij? Wat betekent dat? 

Tijdens de laatste twee dagen van de leergang onderzoeken we welke gespreksvaardigheden en professionele attitude relevant zijn als je mensen begeleidt in een rouwproces.

hoe geef je een gesprek vorm?
hoe geef je een eventueel traject vorm?
hoe werk je met V-H-T (Verleden-Heden-Toekomst)?
wat van de Realisatiecurve kun je toepassen en wat niet?
je effectief leert omgaan met jouw eigen (werk)-energie

Ook staan we stil bij gebruikelijke modellen in de rouwbegeleiding en we kijken op welke visie ze zijn gebaseerd.

tijdens de leergang

maak je kennis met de verschillende fasen die een verliesproces kenmerken en leer je hoe deze fasen zich kunnen voltrekken
relateer je bovenstaande aan je eigen kennis en ervaring op dit gebied
leer je wat de verschillende fasen vragen van jou als begeleider of professioneel betrokkene
maak je kennis met de verschillende interventies die daarbij passen en leer je herkennen waar deze in het proces thuishoren
leer je zien hoe jij je persoonlijk verhoudt tot verlies zodat je van daaruit – op authentieke wijze – anderen kunt bijstaan.
word je intensief getraind in het verweven van professionele gespreksvaardigheden en – technieken
leer je wat hierin jouw persoonlijke valkuilen zijn en wat deze vragen van jouw persoonlijke ontwikkeling
onderzoek je hoe je de diverse vaardigheden op een authentieke (bij jouzelf passende) wijze kunt toepassen
ontvang je gerichte feedback van andere deelnemers en de trainer. Deze feedback is gerelateerd aan de door jouzelf ingebrachte leerdoelen
ontwikkel je bewustzijn op de diverse aspecten van de professionele attitude en jouw eigen ontwikkeling op die punten
“Only the wounded healer can truly heal.”
– Irvin D. Yalom, 1931-…. Amerikaans schrijver en psychiater.

wat kun je van ons verwachten?

docenten

Tijdens deze opleiding treden diverse docenten op. Zij staan onder supervisie van Margreet Rierink, erkend rouwbegeleider bij de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Margreet heeft deze leergang ontwikkeld vanuit een uitgesproken visie op rouw & verlies. Zij was als docent rouwbegeleiding verbonden aan de Hogeschool voor de Geesteswetenschappen in Utrecht. Zij werkte tevens als docent op de coachopleidingen van de Coaching Academy International. Zij werkt op dit moment zelf niet als docent maar is vanuit de achterhoede nog altijd heel intensief betrokken bij het ontwikkelen van het gedachtegoed.

werkwijze

aansluiten bij waar mensen nu zijn in hun ontwikkeling
uitdagen en ondersteunen in een proces van zelfwerkzaamheid
ruimte geven om in beweging te komen
toekomst- en praktijkgericht
ervaringsgericht, zelfsturend en spelenderwijs

werkvormen

ervaringsgericht kennismaken met de theorieën
oefenen en reflecteren
deelnemers nemen zelf schrijfgerei mee
van en aan elkaar leren (training-on-the-job)
alle materialen worden door ons uitgereikt
"I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars."
– Og Mandino, 1923-1996. Amerikaans auteur.