Wil je je inschrijven voor deze leergang? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap is jaar 2 van de geaccrediteerde Route naar Vakmanschap. Het is daarom verplicht om voorafgaand deelgenomen te hebben aan jaar 1, de Specialisatie Coachen op Loopbaan- en Levensvragen.
Het programma bestaat uit 5 opleidingsdagen die om 10.00 uur beginnen en rond 17.00 uur eindigen en uit 3 intervisies van een dagdeel (’s ochtends, ’s middags of ’s avonds). De LPPV gaat eenmaal per jaar in september van start en wordt in juni afgerond (in totaal tien maanden).
De investering voor deze Leergang Persoonlijk en Professioneel Vakmanschap bedraagt €3450,- excl. btw. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Wel verplicht men zich bij inschrijving voor het programma tot de volledige betaling, ook als – om welke reden dan ook – het programma door de student niet wordt afgerond. Het is ook mogelijk om voor de afzonderlijke onderdelen van het programma in te schrijven. Dan worden alleen de gevolgde onderdelen in rekening gebracht tegen de afzonderlijke deelnameprijzen. De tarievenlijst is opvraagbaar bij caroline.van.der.weijden @coachingacademy.com.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. Alle opleidingsdagen vinden plaats op de Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld, verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden @coachingacademy.com.
Wanneer deze leergang succesvol wordt afgerond, ontvangt de student het certificaat Vakmanschap dat door Nobco/EMCC is geaccrediteerd op EQA-niveau senior practitioner. Het programma Vakmanschap kan eventueel vervolgd worden met het de route naar Meesterschap. Dit is geaccrediteerd op het hoogst haalbare niveau namelijk master practitioner. De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.
Het Vakmanschapscertificaat geeft je toegang tot de Route naar Meesterschap (wat geaccrediteerd is op EQA-niveau master practitioner). Het programma Meesterschap wordt momenteel herzien. Mocht je interesse hebben, laat het ons dan weten. Mail naar caroline.van.der.weijden @coachingacademy.com. Ook kan men doorstromen naar de opleiding Jungiaans Coachen van de New Jung Academy.

Waar gaat het over?

In deze leergang is het resultaat dat de coach in staat is om zijn cliënten effectief, helder en zonder omwegen te begeleiden op elke weg die zij wensen te gaan, mits deze geen therapeutische indicatie behelst. Daartoe is het van groot belang dat hij alle professionele vaardigheden en interventies beheerst en heeft geïntegreerd en dat de coach zich van al zijn eigen projecties en persoonlijke belemmeringen bewust is en in staat is om deze buiten de dynamiek met de cliënt en diens vragen te houden.

Deze leergang is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen met een certificaat hebben afgerond en vormt zo het sluitstuk van de EQA-geaccrediteerd route naar Vakmanschap (op senior practitioner niveau).

de verfijnde en volkomen beheersing van het ambacht

Een coach die zichzelf vakman of vakvrouw mag noemen staat boven de materie, de theorie en de vaardigheden. Hij (of zij – overal waar in onze teksten “hij” staat bedoelen we natuurlijk ”hij of zij”) beheerst de techniek volkomen en beoefent het ontwikkelingsgericht begeleiden van individuen onder alle omstandigheden professioneel en ontspannen. De laatste stap in zijn ontwikkeling is de stap naar virtuositeit. (Zie daarvoor verder onder meesterschap).

excelleren

Het programma Vakmanschap is geheel en al gericht op het technisch leren excelleren in het coachen plus de vertaling hiervan naar het uitvoeren van effectieve en betekenisvolle, ontwikkelingsgerichte coachtrajecten in de praktijk.

zelf-bewustzijn

Om met zijn cliënten tot werkelijke zelf-ontwikkeling te kunnen komen – zowel bij levensvraagstukken als bij professionele vraagstukken – is het noodzakelijk dat de vakmanschapscoach een helder zicht heeft op de eigen projecties en overdracht en de conflicten tussen het eigen Ego en het eigen Zelf. Hij heeft een volwassen verhouding gevonden tot de professionele en persoonlijke delen van zichzelf die om voortdurende ontwikkeling vragen. Vanuit deze “volwassen” en verantwoordelijke basis is hij in staat om cliënten met uiteenlopende vragen te begeleiden in het vinden en integreren van nieuwe werk-, omgangs-, communicatie- en levensvormen. Binnen het programma Vakmanschap gaan daarom de persoonlijke en de professionele ontwikkeling hand-in-hand.

persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling wordt in dit programma vormgegeven door het inmiddels vertrouwde gecoacht-worden. Daarnaast ontvangt de coach-in-opleiding in de loop van deze leergang drie sessies leercoaching, waarin hij op de grens van analytische dieptepsychologie en coaching specifiek wordt begeleid op die aspecten van zijn persoonlijke ontwikkeling die het professioneel excelleren mogelijk nog in de weg staan.

professionele ontwikkeling

De vakman is zich op een vanzelfsprekende manier altijd bewust wát hij doet, hóe híj het doet en waarom hij dat zó doet en niet anders. De verschillende aspecten van het coachen worden niet alleen volledig beheerst, maar zijn ook zodanig geïntegreerd dat hij zich heeft ontwikkeld tot een unieke professional. Hij onderscheidt zichzelf duidelijk van andere vakgenoten en heeft een eigen herkenbare attitude, stijl en aanpak. Kortom, hij is een volwassen ambachtsman.

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap deelgenomen te hebben aan de Specialisatie Coachen op Loopbaan- en Levensvragen.

Waar bestaat het LPPV programma uit?

Coach volgt in dit jaar ten minste 3 sessies leercoaching. (Leercoaching bevindt zich op het snijvlak van coaching en therapie.)
Masterclass De volwassen coach (2 dagdelen)
Masterclass Projectie, overdracht en tegenoverdracht (2 dagdelen)
Masterclass Coachen van vraag naar thema (2 dagdelen)
Intervisie Coachen van vraag naar thema (1 dagdeel)
Masterclass Minimalistisch coachen – less is more (2 dagdelen)
Intervisie Coachen met niets anders dan jezelf (1 dagdeel)
Masterclass Meesterlijk coachen van verandering, groei en ontwikkeling (2 dagdelen)
Intervisie (1 dagdeel)
Waargenomen worden, inleveren reflecties, draaiboek aanpassen, schrijven van reflectie Professioneel en Persoonlijk Verantwoording, eindpresentatie houden tijdens Rekenschap …
"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."
– Socrates, ca. 469 v.Chr. – 399 v.Chr. Grieks filosoof