De wijze waarop een mens handelt en kiest komt altijd voort uit de manier waarop diezelfde mens denkt, voelt en kijkt – of hij zich die laatste drie nu bewust is of niet. De manier waarop wij bij de Coaching Academy naar mensen kijken (naar onszelf en naar de Ander) is een bewuste keuze. Zo willen wij kijken!

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft potentieel.

Als ik naar jou, naar mezelf en naar iedere ander kijk als iemand die uniek is en over potentieel beschikt, dan kan letterlijk alles ontstaan. Als ik ervan uitga dat jij uniek bent, dan hoef ik jou niet te vergelijken met anderen. Jij bent die anderen namelijk niet en ik evenmin. Dan hoef ik niet angstig te zoeken naar wat ik herken en wat me vertrouwd is, maar dan kan ik me laten verrassen door wie jij bent en wat je meebrengt.

Als ik geloof in de gedachte dat een ieder over potentieel beschikt, maar dat we alleen niet weten welk potentieel dat is en hoe groot het is, dan effen ik voor mezelf en voor jou de weg waarlangs dat potentieel ook daadwerkelijk vrij mag komen. Zodat jij en ik tot dingen in staat zijn die we van onszelf en van de ander niet verwacht hadden.

Het onverwachte, het wonder

Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder.
Het betekent dat we naar iedereen (elke klant, elke student, elk team, elke organisatie) kijken vanuit de verwondering. We zijn niet gericht op het herkenbare, maar op het bijzondere, het onverwachte.

Dat maakt ook dat we voorzichtig zijn bij het hanteren van classificeringsmodellen zoals het Enneagram, Belbinrollen, Myers Briggs Type Indicator of iets vergelijkbaars. Zeker wanneer dergelijke modellen uitgaan van  de gedachte dat mensen op basis van gemeenschappelijke kenmerken in te delen zijn en te kenmerken zijn. Zo kijken wij niet en wij dagen door ons opgeleide coaches uit om juist vanuit het gezichtspunt van uniciteit te werken. Zíj sluiten wat ons betreft aan bij de unieke, onvergelijkbare mens, die de Ander is.

Zicht op het unieke Zelf

De professionele coach is erin gespecialiseerd om zijn klant helder in beeld te laten krijgen wie hij – in de kern is, wat hij ten diepste zélf wil en kan, en hóe hij dat gaat realiseren. Vervolgens kunnen de uniciteit, de kwaliteiten en de motivatie – onder begeleiding van de coach – vrijgemaakt en ingezet worden ten dienste van zowel het individu als de organisatie en/of context waarvan dit individu deel uitmaakt.

Voor de door ons gehanteerde mensvisie, die tevens gebaseerd is op het concept van de totale mens, baseren we ons op B. Lievegoed, E. Levinas, J. Huizinga, C.G. Jung, M. Buber en S. Kierkegaard.