De Gang naar Meesterschap bestaat uit : het Programma Vakmanschap, dat geaccrediteerd is op Senior Practitioner niveau en het daarop aansluitende Programma Meesterschap

De gehele Gang naar Vakmanschap is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op Master Practitioner niveau.

Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud en de einddoelen van de Leerweg Zelfbewust Coachen verwijzen we naar de programmabeschrijving van het laatste onderdeel: Programma Meesterschap in het coachen.