De aanduiding therapeut kent vele toepassingen, maar de ene therapeut is de andere niet.

De universitair geschoolde klinisch psycholoog die aanvullend een opleiding tot psychotherapeut volgt is in onze ogen een therapeut van een andere orde dan een therapeut die zonder relevante vooropleiding zich in een 4-jarige deeltijdopleiding laat scholen tot bijvoorbeeld energetisch therapeut. Hoewel de kwaliteit, de duur en de zwaarte van de opleiding natuurlijk niet altijd een garantie geven voor de kwaliteit van de individuele therapeut, hechten wij eraan dat opleidingen helder aangeven binnen welke grenzen de door hen opgeleide therapeut op een verantwoorde wijze kan en mag werken. Te meer daar in Nederland – in andere landen is dat anders – de beroepsaanduiding therapeut niet beschermd is en de wetgeving met betrekking tot toegestane therapie- en behandelmethoden zeer ruim is.

Met betrekking tot de opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT), die de New Jung Academy aanbiedt, vinden we het daarom belangrijk om het werkterrein van de JAT nauwkeurig af te bakenen. Dit gebeurt in detail in de opleiding zelf, maar in grote lijnen ligt wat ons betreft de grens bij:

  • de psychische stoornis. Clienten bij wie het vermoeden bestaat dat zij leiden aan een pschychische stoornis dienen te worden doorverwezen naar bij voorkeur een Jungiaans Psychotherapeut.
  • clienten die kampen met een ernstige verslaving
  • clienten die medicatie ontvangen in het kader van pschychische problematiek (in dat geval is de medicatieverstrekker de eindverantwoordelijke in het genezingsproces).

De JAT past onder geen enkele voorwaarde de voorgeschreven medicatie aan en is zelf niet bevoegd tot het voorschrijven van medicatie danwel het suggereren van geschikte medicatie.

Het behoort tot onze ambities om in dialoog met de beroepsvereniging van de Jungiaanse Pschychotherapeuten en die van de Jungiaanse Analytische Therapeuten te komen tot een eensgezind beroepsprofiel (met bijhorende eisen aan competenties, ervarinsguren, leertherapie, opleiding, supervisie, permanente educatie etc.) voor de Jungiaans Analytische Therapeut en tot een eenduidige begrenzing van diens werkgebied.