De Jungiaanse Coach is in staat om effectief te werken op de grens tussen coaching en therapie.

Hij werkt op verantwoorde en effectieve wijze in het gebied waar de mogelijkheden en de interventies van de “traditionele” coach ontoereikend zijn om de client wezenlijk verder te helpen met zijn vraag. Hij is namelijk in staat om het onbewuste bij het ontwikkelingsproces van zijn client te betrekken. De Jungiaanse coach is echter geen therapeut en mag en kan ook niet als zodanig werken. Dat betekent dat hij – in tegenstelling tot de Jungiaanse Analytische Therapeut – niet actief ingrijpt in het proces van zijn client, maar dit uitsluitend uitdaagt, ondersteunt en bevraagt.

Lees verder onder Wat kan een Jungiaans Coach?

Wat onderscheidt een Jungiaanse coach van een “traditionele” coach?

Een “traditionele” coach heeft met name leren werken in het domein van het bewustzijn. Niet voor niets verwijzen de competentieprofielen van de belangrijkste coachorganisaties nog altijd naar de trits bewustzijn ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, stappen zetten etc. De coach is erop gericht – enigszins gechargeerd gezegd – om de client vanuit het wakkere bewustzijn tot eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling en beter functioneren te laten komen.
 Dit is voor veel cliënten een toereikende benadering.
Met dat laatste prijzen we ons natuurlijk erg gelukkig (het “traditionele” coachen is immers onze oorspronkelijke passie), maar wonderlijk is het wel.
 Men is er namelijk meer en meer algemeen van overtuigd dat het belangrijkste deel van ons gedrag (en dus ook van de keuzes die we maken) maar ook van onze gedachtes en onze gevoelens niet door het bewustzijn wordt aangestuurd, maar door het onbewuste.
Zo bezien is het een enorme verrijking voor de professionaliteit en de effectiviteit van een coach als hij bekend zou zijn met de werking van het onbewuste en dit – binnen professionele grenzen – zou weten te integreren in de processen met cliënten. Kortom, als hij zich aanvullend zou laten scholen tot een Jungiaans coach/begeleidingskundige.

Wat is een Jungiaans coach?

Een Jungiaans coach is derhalve een coach die in staat is om op een verantwoorde wijze ook de schaduwdelen, de verdrongen en de gedissocieerde delen, evenals boodschappen van het onbewuste van zijn client actief bij het coachingsproces te betrekken. Hij is in staat om met zijn client deze delen vanuit het onbewuste in het licht van het bewustzijn te brengen, waardoor de client een vollediger, een dieper en een breder begrip krijgt van wie hij is, wat hem drijft, wat hem (aan)stuurt en waarom sommige zaken in zijn leven en werken zich op deze manier voltrekken en niet anders.
Van daaruit kunnen meer gerichte en doorleefder keuzes worden gemaakt door client met betrekking tot zijn verdere ontwikkeling of functioneren.
In de praktijk betekent dit dat een Jungiaanse coach met behulp van verschillende werkvormen en interventies in staat is om met zijn cliënten de verschijnselen uit de waarneembare werkelijkheid te herleiden tot – totdantoe – onbewuste dynamieken.

Certificering?

Er zijn in Nederland meerdere plekken waar opgeleid wordt tot Jungiaans Coach. Daarbij bestaan grote verschillen tussen diepgang, aard, visie, eindcriteria en kwalitatieve toetsing daarvan. Er is op dit moment geen overkoepelende beroepsorganisatie voor Jungiaanse coaches die kwalitatieve criteria formuleert voor deze specialisatie van het coachen. New Jung Academy heeft daarom op senior practitioner niveau accreditatie aangevraagd voor de opleiding tot Jungiaans Coach bij Nobco/EMCC – de beroepsorganisatie voor alle coaches in Europa. Lees hier verder over onze ambities met betrekking tot certificering van onze Jung-opleidingen.