Het verschil tussen een Jungiaans Coach/Begeleidingskundige (JAC) en een Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT) wordt onder andere bepaald door de begrenzing van de mogelijkheden van het werkterrein van de Jungiaanse Coach.

De laatste is goed in staat om met zijn client in beeld te krijgen hoe de onbewuste aansturing en bijbehorende dynamiek eruitziet, maar hij is niet bij machte (en ook niet geëigend) om hierin in te grijpen.

Voor veel cliënten is het inzicht in de totdantoe onbewuste dynamieken voldoende om vanuit zelfsturing tot ander gedrag, andere gedachten en andere gevoelens te komen. Het komt echter ook heel regelmatig voor dat een client „wel weet hoe het in hem werkt” maar desalniettemin toch niet in staat is om dit naar zijn hand te zetten. Met andere woorden: het onbewuste patroon is zo krachtig dat de bewuste zelfsturing van de client – hoe gemotiveerd ook – het ertegen aflegt. Hier eindigen de mogelijkheden van de Jungiaanse Coach.

de Jungiaans Analytisch Therapeut mag sturen en ingrijpen

De Jungiaans Analytisch Therapeut is dan de aangewezen persoon om met client te werken op het niveau van de aansturing zelf. Een Jungiaans therapeut kan en mag – in tegenstelling tot de coach – initiatief nemen in dit proces en de sturing hierop ter hand nemen. Een therapeut grijpt actief in (onbewuste) processen in en kent wegen om het onbewuste voor client in zich te laten komen. De opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut is een vervolg op de opleiding tot Jungiaans Coach.
De opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut is in Nederland te volgen bij het Jungiaans Instituut te Nijmegen en bij de New Jung Academy in Naarden.  Deze opleidingsinstituten verschillen nogal van elkaar qua aard, visie en didactiek. Wij raden geïnteresseerde studenten daarom aan zich in beide instituten te verdiepen om zo te kunnen vinden welke opleiding het beste aansluit bij hun persoonlijkheid en professionele visie.

Wat is een Jungiaans psychotherapeut (en wat is het verschil)?

Ook het werkterrein van een Jungiaans Analytisch Therapeut kent zijn begrenzing. Hij is onvoldoende toegerust en opgeleid om met cliënten te werken waarbij sprake is van psychopathologie. Essentieel is dat de JAT de signalen hiervan herkent en begrijpt zodat op de juiste wijze kan worden doorverwezen naar een Jungiaans Psychotherapeut. (De opleiding tot Jungiaans Psychotherapeut kan op dit moment nog niet in Nederland gevolgd worden en is uitsluitend toegankelijk voor reeds geschoolde psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen.)

Lees verder over het beroepsprofiel van de JAT.