Ik & Ander – Pen

< deze blog is op 25-05-2018 verstuurd als nieuwsbrief, hier vind je het origineel of lees hieronder het hele verhaal. Mocht je het leuk vinden om ook onze nieuwsbrieven te ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.>

 

De grens tussen jouw ZELF en de rest van de wereld: privacy.
Het woord privacy is afkomstig van het Latijnse woord privatus dat zoiets betekent als gescheiden van de rest. Het gebruik van het begrip is met de jaren veranderd. Aanvankelijk verwees het naar een vrije ruimte, waarin een mens, ongehinderd door invloeden van buitenaf, helemaal zichzelf kon zijn –  eventueel in aanwezigheid van intimi, die daartoe waren uitgenodigd.

Het woord intiem heeft een nauwe relatie met het begrip privacy. Het is eveneens ontleend aan het Latijn waar het binnenst of diep of – later – heel vertrouwd betekende.

Privacy grenst een gebied af waar anderen niet zomaar uitgenodigd zijn. Handelingen, gedachten, gevoelens en zaken die je diep in jezelf wil bewaren: binnenst. Privacy kan gezien worden als een door jou bepaalde grens tussen jezelf en de rest van de wereld. Binnen die grens kun je je afzonderen, afgescheiden zijn.

Met de opkomst van internet, email en de toenemende honger van bedrijven om potentiële afnemers te vinden, is privacy ook meer en meer gaan staan voor het recht om te bepalen wie welke informatie over ons te zien krijgt.

Vanuit Jungiaans perspectief is privacy een verantwoordelijkheid van het Ego omdat deze vooral als taak heeft om te bemiddelen tussen het Zelf en de buitenwereld.

Vandaag, 25 mei 2018 onder het sterrenbeeld Tweelingen, is daar in heel Europa een nieuwe wet voor van kracht geworden.

Tweelingen staan bekend om hun talent voor contact en hun behoefte aan verbinding. In hun kracht zijn het uitstekende communicators, in de schaduw kan dat verworden tot oppervlakkige communicatie: een overmaat, praatziek-zijn en roddelen.
Het is de uitdaging voor de Tweelingen om steeds het midden te vinden tussen deze twee uitersten.

Tweelingen zijn ook succesvolle verkopers. Ook hierin moet de Tweelingen zich steeds disciplineren om de grens van de ethiek van dat verkooptalent te bewaken.

Precies op die grens heeft de nieuwe wet op de privacy zich nu pontificaal genesteld.

Binnen ons vak is het begrip privacynauw verbonden met de kwaliteiten vertrouwen en intimiteit. De coach wordt door zijn cliënt uitgenodigd in een binnenwereld waar soms nog nooit eerder iemand is geweest.
Daarmee schenkt de client zijn coach iets ongelooflijk kostbaars: vertrouwen. De coach wordt daarmee een professionele intimus. Er is maar 1 manier waarop de coach op dit geschenk kan reageren: met bescheidenheid en privacy. Het is niet de wet die moet beschermen wat de intieme wereld van de client niet mag verlaten. Het is het gezonde Ego van de coach die hier moet filteren wat niet naar de buitenwereld kan en mag.

Wil je verder lezen over privacy in relatie tot jouzelf, tot het vak en tot ons?
Hoe zit het met gegevens, privacy en vertrouwelijkheid als je coacht? >>>
Hoe zit het met privacy en vertrouwelijheid als je student bij ons bent? >>> 
Ons beleid Gegevens, Privacy & Vertrouwelijkheid >>>
Onze Gedragscode voor studenten en medewerkers >>> … dat werd zachtjesaan wel eens tijd :-).

We wensen je toe dat je je niet laat afschrikken door de ellendige en weinig aansprekende juridische termen die er in de wet AVG meekomen, maar dat de gebeurtenis van deze dag je langdurig uitnodigt om eens rustig te kijken naar de grenzen van jouw eigen binnenwereld en naar de wijze waarop je met diezelfde grenzen van een ander omgaat. Niet vanuit angst en controle, maar vanuit bezieling, overtuiging, respect en compassie.

En o ja! Als je het niet prettig vindt dat we jouw deze niewsbrief (en daarop volgende) sturen, meld je dan hier af voor de nieuwsbrief. Dan verwijderen we al jouw gegevens in onze bestanden en wensen je al het goede! Maybe we will meet again?