Omdat het voor ons – in het kader van de professionalisering van de begeleidingskunde – van groot belang is dat wij de kwaliteit van onze opleidingen extern laten toetsen, starten we vanaf september 2014 met de aanvraag voor accreditatie/certficering van onze begeleidingskundige opleidingen.

erkenning van de de opleiding tot Jungiaans Coach

De opleiding tot Jungiaans Coach willen we per 1 september ter accreditatie aanbieden bij de Europese beroepsorganisatie voor coaches Nobco?EMCC op senior practitioner niveau. Deze wordt door de beroepsorganisatie pas verstrekt als:

  • de opleiding tenminste 1 keer in zijn geheel is gegeven en door een aantal studenten met goed gevolg is afgelegd.
  • de opleiding aan alle door Nobco/EMCC op alle door hen gestelde criteria is getoetst en goedgekeurd.

Zodra dit het geval is zal de erkenning van de opleiding met terugwerkende kracht ook gelden voor studenten die eerder met de opleiding zijn gestart, echter niet eerder dan de datum waarop de accreditatie wordt aangevraagd (d.i. 1 september 2014). Studenten die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond komen in dat geval ion aanmerking voor een EQA (European Quality Award)-geaccrediteerd opleidingscertificaat op senior practitionerniveau.

erkenning van de de opleiding tot Jungiaans Analytisch therapeut

Ook voor de opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut hebben wij eenzelfde vurige wens om de opleiding en de studenten extern te laten toetsen. Dat ligt echter een gecompliceerder. Om dat goed toe te kunnen lichten is het van belang dat duidelijk is dat wij in Nederland twee typen Jungiaanse therapeuten kennen

1. de Jungiaanse Psychotherapeut, ook wel Jungiaans analyticus genoemd, ook wel aangeduid als Jungiaans Psycho-analyticus. Deze beroepsbeoefenaren zijn verenigd in de NAAP (Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie). Op dit moment kan de bijbehorende beroepsopleiding uitsluitend in het buitenland worden gevolgd. De NAAP heeft op dit moment (zomer 2013) een eigen opleiding in voorbereiding. Deze is echter uitsluitend toegankelijk voor reeds geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen en GZ-psychologen.

2. de Jungiaans Analytisch Therapeut. Deze beroepsbeoefenaren zijn verenigd in de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. Zij vermelden op hun website totnutoe alleen de opleiding aan het Jungiaans Instituut als mogelijke opleidingsroute. De toelatingseisen voor een opleiding tot Jungiaans Analytisch therapeut zijn aldaar veel ruimer dan die voor de opleiding tot Jungiaans Psychotherapeut. De beroepsvereniging toetst haar leden aan de hand van een gedrags- en beroepscode.

New Jung Academy streeft ernaar inzichtelijk te maken aan welke competenties (kennis, attitude, persoonlijke ontwikkeling/zelfkennis, gespreksvaardigheden, interventievaardigheden, praktijkevaluatie, collegiale verantwoording, permanente educatie) een Jungiaans Analytisch Therapeut dient te voldoen en hoe deze dienen te worden getoetst, zowel tijdens als na afloop van de opleiding, alsook gedurende de daarop volgende beroepspraktijk. We houden u op de hoogte van de wijze waarop dit zich verhoudt tot:

  • de criteria van de NAAP
  • de criteria van de JVATN
  • de criteria van de zorgverzekeraars
  • de internationale criteria van instituten die wij als een uitdagende benchmark beschouwen (met name The Jungian Pschychoanalytic Association New York)