De Basisopleiding Professioneel Coachen bestaat uit 2 afzonderlijke opleidingen: de Basisdag Professioneel Coachen, die 1 dag beslaat, en de Leergang Professioneel Coachen, die een periode van vier maanden bestrijkt. Aan de Leergang Professioneel Coachen kan uitsluitend worden deelgenomen als de Basisdag Professioneel Coachen is gevolgd en als – na afloop van de Basisdag – zowel de opleider als de deelnemer van harte kunnen kiezen voor het vervolg.

De opleiding tot professionele coach bij ons vraagt namelijk om een actieve en gemotiveerde inzet van zowel de deelnemer als degenen die de deelnemer naar de “eindstreep” coachen (dat zijn de opleider(s), die de trainingsonderdelen verzorgen en de mee-lezende opleiders, die alle deelnemers van individuele feedback voorzien en hun ontwikkeling richting de eindcriteria zorgvuldig volgen). Net als bij aanvang van een professioneel coachgesprek vraagt dat om een wederzijds besluit: ja, wij willen met elkaar in zee.

De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op Foundation niveau.

Wat ons betreft is de Basisopleiding Professioneel Coachen erop gericht om:

  • de deelnemer uit te dagen tot het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die voor het coachen noodzakelijk zijn
  • de deelnemer bewustzijn te laten ontwikkelen op wat het zou betekenen als hij/zij coachen zou integreren in zijn zijn/haar huidige professionele verantwoordelijkheden en vaardigheden
  • de deelnemer uit te dagen en te begeleiden naar een eindniveau dat garandeert dat de deelnemer professioneel en verantwoord een coachgesprek kan inrichten, voeren en faciliteren
  • de deelnemer bewustzijn te laten ontwikkelen op de professionele attitude die noodzakelijk is om verantwoord te kunnen coachen enerzijds, en de wijze waarop zich dit verhoudt tot de eigen persoonlijkheid en de eigen normen en waarden anderzijds.

Voor ons is het een ere-zaak dat de handtekening die wij zetten onder het eindcertificaat oprecht betekent dat wij – op foundation-niveau – cliënten met een gerust hart aan de coach kunnen toevertrouwen.

Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud en de einddoelen van de Basisopleiding verwijzen we naar de programmabeschrijving van de samenstellende onderdelen: