Wil je je inschrijven voor deze Basisdag? Vul dan hier ons aanmeldingsformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van jouw inschrijving van ons. Bij Hotmail en Gmail accounts komen wij geregeld in de ongewenste mailbox terecht dus houd deze goed in de gaten.
Er worden geen toelatingseisen gesteld aan het deelnemen aan de Basisdag. Deze dag biedt voor zowel jou als deelnemer als voor de opleider de kans om te kunnen zien of de Coaching Academy de juiste plek is voor een eventueel vervolg.
De studiebelasting voor deze Basisdag bedraagt 12 uur. Dit betreft 7 contacturen tijdens opleidingsdag, 3 uur verwerking van het geleerde (uitwerken aantekeningen en ervaringen) en tenminste 2 uren oefening met het toepassen van de geleerde gespreksstructuur.
Deelname aan de Basisdag Professioneel Coachen kost € 525,00, exclusief btw, incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 385,00 inclusief btw. Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk). De kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het een erkende beroepsopleiding is. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.
Een overzicht met alle data vind je bij onze kalender. De opleidingsdag duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
De Basisdag Professioneel Coachen is het eerste deel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze Basisopleiding bestaat uit: de Basisdag Professioneel Coachen en de opvolgende Leergang Professioneel Coachen. De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd. De Basisopleiding kan eventueel vervolgd worden door de Leergang Zelfbewust Coachen. De combinatie met deze Leergang is geaccrediteerd op Practitioner niveau. De Coaching Academy International is één van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.
De Basisdag Professioneel Coachen kan worden vervolgd met de aansluitende Leergang Professioneel Coachen. Studenten die al elders een coachopleiding hebben gevolgd kunnen in overleg met de opleiders – na afloop van de Basisdag – afstemmen op welk hoger niveau eventueel kan worden ingestroomd, danwel welke onderdelen uit de vervolgopleiding kunnen worden overgeslagen.

waar gaat het over?

Onder coachen als professionele begeleidingsvorm liggen een aantal belangrijke principes, uitgangspunten en een specifieke structuur voor het voeren van professionele begeleidings-gesprekken ten grondslag. Tijdens de Basisdag Professioneel Coachen leer je onder andere met deze gespreksstructuur werken.

Je leert bovendien dat het professioneel begeleiden van anderen niet afhankelijk is van tips & tricks, modelletjes en oefeningen, maar van iets veel essentiëlers. De basis van professioneel coachen is gelegen in in jouw professionele attitude, die – paradoxaal genoeg – niet uitsluitend “professioneel” is maar vooral ook heel persoonlijk, en uniek voor jou. Wat vraagt het van jou – van hoe je kijkt naar jezelf en anderen, van hoe je communiceert, hoe je omgaat met een ander die een vraag heeft en bij jou komt – om een ander professioneel en verantwoord te begeleiden en toch helemaal jezelf te blijven?

De Basisdag Professioneel Coachen vormt samen met de Leergang Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen (de Basisdag vormt hiervan het eerste deel). De Basisopleiding Professioneel coachen is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Foundation-niveau.
Tijdens deze intensieve opleidingsdag scherpen we aan wat coachen is (en wat het niet is), voor wie en onder welke voorwaarden coachen een zinvolle stijl van begeleiden, leiden of samenwerken is en welke uitgangspunten en visies daaronder liggen. Je maakt tevens kennis met de Realisatiecurve 2.0 een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken en het begeleiden van processen.

De Basisdag Professioneel Coachen legt “letterlijk” de professionele basis onder een ontwikkelingsgerichte stijl van leiden, begeleiden en samenwerken.

voor wie is de Basisdag Professioneel Coachen bestemd?

iedereen die zich serieus oriënteert op een coachopleiding en/of wil weten in welke mate coachen relevant is binnen de huidige of de toekomstige functie.
iedereen die wil kennisnemen van de filosofie en de praktijk van het coachen op zodanige wijze dat hij/zij die meteen kan toepassen in de praktijk.
professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
ervaren coaches, en/of coaches die deels elders zijn opgeleid. Voor hen functioneert deze dag als een instroom-module waarbij een helder beeld kan ontstaan van de wijze waarop jouw ervaring en vaardigheden aansluiten bij onze programma’s.
professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend perspectief en die de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidingskundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.
"If you change the way you look at things, the things you look at change."
– Wayne Dyer, 1940-2015. Amerikaans schrijver en psychotherapeut.

wat leer je?

de Basisdag heeft tot doel:

deelnemers te leren werken met een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.
deelnemers vertrouwd te maken met de specifieke kenmerken en uitgangspunten van coachen als stijl van professioneel begeleiden en ontwikkelen.
zowel deelnemers als opleiders over en weer tot een gemotiveerde keuze te laten komen om al dan niet met elkaar verder te gaan in een opleidingstraject.

tijdens de Basisdag …

maak je kennis met principes en uitgangspunten van het coachen.
leer je wat coachen precies is (en wat het niet is).
leer je zien hoe coachen zich verhoudt tot adviseren, leidinggeven, managen, lesgeven, teams begeleiden, trainen, behandelen, diagnosticeren.
krijg je een goed beeld van wat het van jou vraagt om je te ontwikkelen tot een professionele coach.
leer je de basisconcepten van het coachen vanaf de dag erna toe te passen in de praktijk (of je nu met de opleiding verder gaat of niet).
kom je in het bezit van een handzame structuur voor het voeren van een coachgesprek. Deze structuur vormt de basis van professionele begeleidingsgesprekken die voldoen aan de criteria van ICF en Nobco/EMCC.
kun je op basis van dit alles een bewuste keuze maken voor het wel of niet vervolgen van de opleiding tot professionele coach bij de Coaching Academy International.
"Kijken naar mensen op basis van uniciteit en potentieel maakt voor ons
de weg vrij voor het verrassende, het onverwachte, het authentieke, het kleine of het grote wonder."
– Coaching Academy International, Naarden

wat kun je van deze dag verwachten?

Wij hebben sinds 1998  ruim 1500 mensen in opleiding tot coach gehad. Deze ervaring heeft ons geleerd dat voor een succesvolle ontwikkeling tot professional in de mens- en/of organisatiebegeleiding  een aantal voorwaarden gelden. Een daarvan is de mate waarin de kandidaat-coach zich uitgedaagd en intrinsiek gemotiveerd voelt om zich professioneel te ontwikkelen.

Een andere is de mate waarin de kandidaat-coach zich kan herkennen in de wijze waarop wij (de Coaching Academy International) het leerproces organiseren en (individueel) begeleiden. Een derde is de mate waarin de kandidaat-coach zich aangesproken voelt door onze visie op coachen en mensontwikkeling.

De Basisdag is zo opgezet dat zowel de opleiders, als de kandidaat-coach een goed beeld van elkaar kunnen vormen en de kandidaat-coach tegelijkertijd voldoende leerervaring opdoet om op basaal niveau met coachen aan de slag te gaan.

onderwerpen waarmee we aan de slag gaan:

coachen als stijl van professioneel begeleiden, leidinggeven en samenwerken
coachen vanuit een specifieke mensvisie
bewustzijn, keuzes, verantwoordelijkheid en zelfsturing als pijlers van het coach-concept bij het leveren van betere prestaties en het realiseren van een meer authentieke manier van leven en werken
de do’s en de don’ts van het coachen
"Zet je eerste stap vanuit vertrouwen. Je hoeft niet de hele trap te overzien. Zet gewoon de eerste stap."
– Martin Luther King, 1929-1968. Dominee, politiek leider, voorman van de burgerrechtenbeweging.

wat kun je van ons verwachten?

onze werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen.

 Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

lees verder ...

onderliggende theorie en inspiratie

De wijzen waarop wij het coachen in de praktijk toepassen en de bijbehorende professionele attitude ontwikkelen zijn onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan 

Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug bij ons gedachtegoed.

Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen.

lees verder ...

een geaccrediteerde opleiding

De Basisdag Professioneel Coachen is het eerste deel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze Basisopleiding bestaat uit: de hierboven beschreven Basisdag Professioneel Coachen en de opvolgende Leergang Professioneel Coachen. De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd.

De Basisopleiding kan eventueel vervolgd worden door de Leergang Zelfbewust Coachen. De combinatie met deze Leergang is geaccrediteerd op Practitioner niveau.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

lees verder ...

werken in kleine groepen

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de Basisdag te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolg-opleiding wordt een passende oplossing gezocht.

"Alleen hij die „doet”, leert."
– Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Duits filosoof, dichter.

wat we van jou verwachten?

je bent intrinsiek gemotiveerd om te leren coachen (je wordt niet ‘gestuurd’ door je leidinggevende of je organisatie).
je hebt innerlijk ruimte voor dit leerproces (als je op hetzelfde moment andere opleidingen volgt ofwel (al) gecoacht wordt ofwel onder behandeling bent van een therapeut, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te brengen.
je hebt de ambitie om het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens de criteria die wij daarvoor hanteren.