jouw voornaam (van de deelnemer):

tussenvoegsel (indien van toepassing):

jouw achternaam:

ik ben een (verplicht):

jouw geboortdatum dd-mm-jj (niet verplicht):

jouw email-adres (verplicht):

telefoonnummer waarop je het beste bereikbaar bent - liefst ook buiten kantooruren (verplicht):

extra telefoonnummer (indien beschikbaar):

straatnaam van jouw privé-woonadres (verplicht):

huisnummer (verplicht):

de postcode van jouw privé-woonplaats (verplicht):

jouw privé-woonplaats (verplicht):

Ik meld mij bij deze aan voor:
Jungiaanse Fundering 1 (JF1) start op 11 december 2020.Jungiaanse Fundering 2 (JF2) start op 12 maart 2021.

Ik realiseer mij dat mijn aanmelding definitief is zodra de Coaching Academy International deze aanmelding heeft ontvangen, verwerkt en bevestigd. (verplicht)

wil je ons aanvullend nog iets laten weten?

Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze website staan vermeld. (verplicht)

Ik geef bij deze toestemming om mijn door mij hier in gevulde gegevens te gebruiken voor de doelen zoals die zijn omschreven in het beleid ten aanzien van Gegevens, Privacy & Vertrouwelijkheid. (verplicht)

Ik verklaar bij deze dat ik als student en als coach al het mogelijke zal doen om vertrouwelijk om te gaan met gegevens van en kennis over mijn mede-studenten en mijn clienten. (Zie ook de Gedragscode voor studenten en medewerkers). (verplicht)

Als jouw aanmelding juist is ingevuld en je de "aanmeldknop" hebt aangeklikt, verschijnen er naast de "aanmeldknop" ronddraaiende pijltjes. Vervolgens verschijnt er een boodschap dat jouw aanmelding succesvol is verzonden. Mocht jouw aanmelding om de een of andere reden niet verzonden worden (dan verschijnen er ook geen pijltjes!), kijk dan eerst even of je alle velden hebt ingevuld en/of geaccepteerd. Lukt het dan nog niet, bel dan met 035-6952772 of mail ons via info@coachingacademy.com. Dank voor je geduld!