Toen de Coaching Academy in 1997 haar deuren opende waren al onze deelnemers ofwel zelfstandig ondernemer, ofwel in dienst van een organisatie die de deelname aan onze opleiding voor hen betaalde. Ruim tien jaar lang bleef deze situatie ongewijzigd. Alle deelnames werden uit “zakelijke middelen” betaald. Daar waren de tarieven ook op gebaseerd.

Toen vanaf 2007 de verhoudingen op de arbeidsmarkt wijzigden, kwam het opeens met enige regelmaat voor dat deelnemers de opleiding uit eigen middelen betaalden. Zij hadden geen eigen bedrijf of praktijk en hun werkgever betaalde de opleiding niet. Deze mensen waren zo gemotiveerd dat sommigen van hen zelfs de hypotheek op hun huis verhoogden om zich bij ons te laten scholen.

Daarmee kwam het dus voor dat binnen dezelfde groep de ene deelnemer zelf niet had hoeven investeren en zelfs zijn reiskosten naar Naarden vergoed kreeg, terwijl een andere deelnemer een vakantie of nog meer “inleverde” om mee te kunnen doen.

Omdat dat voor ons niet langer goed voelde hebben we twee besluiten genomen:

  1. We hebben ons laten erkennen (door het CRKBO) als een beroepsopleiding waardoor we geen btw meer hoefden te heffen over onze opleidingen. Daarmee benadeelden we de zakelijke deelnames niet en werd het voor de privédeelnames bijna 20% goedkoper. Wij konden vanaf dat moment zelf de btw over onze inkoop niet meer aftrekken waardoor onze kosten (exclusief de salarissen) met bijna 20% zijn toegenomen maar dat zien wij als een investering van onze kant in een eerlijker tariefbeleid.
  2. We zijn voor een aantal opleidingen, die we aanbieden, gaan werken met een onderscheid tussen zakelijke en privétarieven. De privétarieven zijn de tarieven tegen kostprijs (inclusief salarissen). Als we binnen de Coaching Academy winst maken dan hebben we dat te danken aan de zakelijke deelnames. Hiermee zijn we voor ons eigen gevoel trouw aan onze wens om gemotiveerde mensen de kans te geven om onze opleiding te volgen – ook als dat niet door derde wordt mee-gefinancierd.

Bij een aanmelding vragen we de deelnemer om aan te geven of de faktuur zakelijk of privé betaald gaat worden. Dit gaat op basis van goed vertrouwen. We gaan ervan uit dat de deelnemer in het geval van een privé-deelname:

  • de factuur niet alsnog declareert bij de werkgever, ook niet als het een afkoopregeling of een UWV-regeling betreft.
  • de factuur niet opvoert als kosten voor een eigen onderneming of die van een familielid, danwel voor een eigen praktijk(-in-oprichting). [i]

Maar we controleren dit niet. Wederzijds vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers onder het vak dat we beoefenen.

Kortom, de privé-tarieven zijn bestemd voor mensen die wel graag opgeleid willen worden, daar ook privé in willen investeren, waarvan de werkgever het niet betaalt en die geen ambitie hebben om voor zichzelf te beginnen.

Mocht dit tijdens de opleiding wijzigen dan stellen we het op prijs dat een student dat aangeeft zodat hij voor elke volgende deelname het zakelijke tarief gefaktureerd krijgt.

fiscale aftrekbaarheid

Bij privé facturen verwijzen we in de omschrijving naar het feit dat de factuur niet bedoeld is om op enigerlei wijze zakelijk te worden opgevoerd of afgetrokken. Deelnemers kunnen natuurlijk wel alle gemaakte kosten ten behoeve van hun opleiding bij ons aftrekken als studiekosten bij de inkomstenbelasting. De Belastingdienst hanteert daarbij een drempel van 250,-. Alle kosten boven de 250,- zijn dus privé aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave inkomstenbelasting tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.

eigen verantwoordelijkheid

We weten inmiddels dat niet iedereen op integere wijze van deze regeling gebruik maakt, maar dat nemen we voor lief. Ons uitgangspunt van vertrouwen is ons per slot van rekening veel dierbaarder.

[i] Het gaat er dus niet om of binnen de eigen praktijk inmiddels winst gemaakt wordt of niet. Zodra de factuur binnen de boekhouding van de eigen praktijk (ZZP, VOF, BV) als kosten wordt opgenomen, is de regeling van de privédeelname wat ons betreft niet (langer) van toepassing.

Leave a Reply