Coachen en leidinggeven lijken op het eerste oog onverenigbaar. Coaches werken op basis van het principe van de gelijkwaardigheid. Bij leiding geven is onontkoombaar sprake van hiërarchie – hoe plat de organisatie ook is. Toch is coachend leiding geven meer en meer een begrip geworden en doen vele varianten op dit begrip opgang: leading from behind, zelfsturende teams, voorwaardenscheppend leiderschap etc.

Op de vraag of coachend leidinggeven geen contradictio in terminis is kun je na afloop van deze dag zelf antwoord geven. Coachend leiderschap kan – jazeker. Maar het vraagt van de persoon in kwestie om een kunstzinnige stijl van leiderschap waarin communicatie, authenticiteit, geloofwaardigheid, oprechte intenties en een fijnzinnig omgaan met verantwoordelijkheden. De coachend leiding gevende kan excellent uitdagen, ondersteunen en vanuit zichzelf communiceren. Hij is een voorbeeld voor elke ander waar het het nemen van de eigen verantwoordelijkheden betreft.

Wat doet een coachend leidinggevende?

De coachend leidinggevende verstaat de kunst te stimuleren, te activeren en te motiveren, maar heeft ook de moed en de vaardigheden om eerlijke feedback te geven, grenzen te stellen en verwachtingen te expliciteren.
De coachend leidinggevende is in staat om synergie te creëren tussen wat het individu kan en wil en wat de organisatie (of het team) als doelen stelt. Hij is erop gericht optimale resultaten te boeken voor de organisatie en tegelijkertijd zijn mensen zich individueel te laten ontwikkelen.

Tijdens deze themadag richten we ons op het spanningsveld tussen gelijkwaardigheid en hiërarchie en dat tussen sturing en zelf-sturing. Daarnaast wordt helder onderscheid gemaakt tussen leiderschap, leiding geven, managen en coachen.
– die uitsluitend toegankelijk is voor leidinggevenden en/of coaches die op foundation niveau zichzelf de belangrijkste coachende vaardigheden hebben vaardig gemaakt – leer je om te begrijpen wat de coachend leiding gevende wel doet en wat niet, welke intenties, attitude en vaardigheden daarbij horen enwat dit van hem vraagt qua professionele ontwikkeling.

voor wie is deze themadag bestemd en/of geschikt?

Deze themadag is een onderdeel van Jungiaanse fundering 2.

Hij wordt van harte aanbevolen aan:

 • studenten die een onderbouwing willen van het kijken-voelen-luisteren tijdens de LPC.
 • studenten die een onderbouwing willen van denken-voelen willen tijdens de LZC en tijdens de masterclass denken-voelen-willen.
 • studenten die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop ons lichaam signalen doorgeeft aan ons bewustzijn en aan het persoonlijk onbewuste.

De themadag is toegankelijk voor:

 • studenten die de Leergang Professioneel Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond. studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Coach
 • studenten die zich willen laten scholen tot Jungiaans Analytisch Therapeut (JAT)
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau kunnen overleggen of
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation-niveau.

wat leer je?

Deze themadag heeft tot doel:

 • duidelijk en herkenbaar onderscheid te maken tussen leiderschap, leiding geven en managen,
 • het begrip coachend leiding geven te concretiseren en te relateren aan andere leiderschapsstijlen,
 • zicht te krijgen op de praktische toepassing van coachend leiding geven,
 • bewustzijn te creëren op de eigen stijl van leiding geven,
 • te zien wat het effect van Coachend Leiding Geven is op de ontwikkeling van een organisatie,
 • te begrijpen wat het van de leiding gevende vraagt (qua intenties, attitude en vaardigheden) om zijn werk op een coachende wijze te doen.

de investering

Deelname aan een themadag kost € 495,00, exclusief btw, incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten.

Voor deelnemers die de themadag voor een tweede keer wensen te volgen bedraagt de investering € 125,00.

studiebelasting

De studiebelasting voor deze themadag bedraagt 14 uur. Dit betreft 7 contacturen tijdens opleidingsdag en 7 uur voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen).

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

Docent tijdens deze themadag is prof. dr. Hendrik-Jan Houthoff – patholoog/anatoom, beeldend kunstenaar en ondernemer.

voorbereiding

In de week voorafgaand aan de opleidingsdag wordt per mail literatuur toegestuurd waarvan de inhoud globaal bekend wordt verondersteld bij aanvang van de themadag. Daarnaast worden studenten verzocht om hun aantekeningen – indien van toepassing – van dag 1 van de LPC, dag 1 van de LZC en van de masterclass denken-voelen-willen door te lezen en mee te nemen.

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan een themadag bedraagt minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de themadag te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van het afronden van een module of een opleiding wordt een passende oplossing gezocht.