Huis voor professionele begeleidingskunst & persoonlijke ontwikkeling

Onze belangrijkste bronnen, uitgangspunten en overwegingen

Hier treft u in korte beschrijvingen en samenvattingen aan wat er onder onze manier van kijken, werken en leven ligt. Wij noemen het geheel daarvan gemakshalve ons “gedachtegoed”.

Het is onze persoonlijke selectie uit de rijkdom aan ideeën, inzichten en idealen van grote denkers, filosofen, wijsgeren, kunstenaars, therapeuten en anderen wiens persoonlijkheid en talent tot op de dag van vandaag bij kunnen dragen aan ons werken en leven.
De ideeën zijn van deze “groten”, de keuze die we eruit maakten is van ons en de wijze waarop wij de ideeën onderling op elkaar betrekken en relateren aan onze huidige tijd eveneens. Het vormt de basis van wie wij zijn, hoe wij kijken en hoe wij leven & werken. Hun namen moeten genoemd worden, zodat jij als onze lezer of onze student weet aan wie wij schatplichtig zijn, wie ons beïnvloed hebben en wie ons geïnspireerd hebben. Opdat jij jouw eigen keuzes maakt en jouw eigen levens”wijsheid” vormt.

Wij zijn dwergen op de schouders van reuzen. Wij zien meer en verder dan zij, niet omdat onze blik scherper is of omdat wij groter zijn, maar omdat hun reusachtige gestalte ons verheft en draagt. – Bernard de Chartres (12de eeuw)

Natuurlijk is dit “work in progress”. We doen ons best om met een zekere regelmaat nieuwe beschrijvingen of overwegingen aan deze pagina toe te voegen.

Ieder Mens Is Uniek
Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek

De wijze waarop een mens handelt en kiest komt altijd voort uit de manier waarop diezelfde mens denkt, voelt en kijkt – of hij zich die laatste drie nu bewust…

verder lezen
Ik & De Ander
Ik & de Ander

Ik & de Ander

Het thema ik & de Ander betekent voor ons dat het proces van zelfverwerkelijking (of zelfrealisatie of individuatie) vrijwel uitsluitend kan plaatsvinden in de ontmoeting met de Ander danwel in…

verder lezen
Worden Wie Je Zou Kunnen Zijn
Worden wie je zou kunnen zijn

Worden wie je zou kunnen zijn

Wij gaan ervan uit dat in ieder mens, in jou, in mij, in elke Ander het verlangen leeft om in dit leven zoveel mogelijk te worden wie we zouden kunnen…

verder lezen
Voorbij Het Oordeel
Voorbij het oordeel

Voorbij het oordeel

Het instinct om van jongs af aan situaties en anderen in te schatten is voor het overleven van het individu van levensbelang. Van waaruit dreigt gevaar? Waar zijn de beste…

verder lezen
Ervaringsgericht Leren
Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren

Alhoewel coachen om een goed ontwikkeld cognitief vermogen vraagt,  zijn onze leerprocessen niet primair cognitief of theoretisch van aard. Eerder andersom. Dit ambacht vraagt om een leerproces waarin praktijkervaring de belangrijkste…

verder lezen
De Wereld Verstaan En Oplossingsgericht Denken
De wereld verstaan en oplossingsgericht denken

De wereld verstaan en oplossingsgericht denken

Het leven midden in de wereld – in tegenstelling tot afzijdig van de wereld – vraagt van elk van ons dat wij onze eigen unieke en individuele verhouding vinden tot…

verder lezen
Het Nieuwe Werken
Het nieuwe werken

Het nieuwe werken

Wat maakt dat we gewend zijn om leven en werken te onderscheiden? Hoezo spreken we vaak van een “privé-leven” als iets dat onderscheiden zou zijn van ons werkende bestaan? Wij vermoeden…

verder lezen
Gilde-leren
Gilde-leren

Gilde-leren

Omdat je coachen in onze visie vooral leert middels: het opdoen van veel ervaring (in coachen en gecoacht worden) onder supervisie veel interactie met andere coaches-in-ontwikkeling constructieve feedback op wat…

verder lezen
Het Leven Als Leermeester
Het leven als leermeester

Het leven als leermeester

Hoe leuk en belangrijk het ook is om successen te vieren ... Het lijkt erop dat we niet zozeer van onze successen leren, maar van de moeilijkheden, de struggles en van de obstakels…

verder lezen
Pijlers Onder De Opleidingen
Pijlers onder de opleidingen

Pijlers onder de opleidingen

De opleiding tot professioneel begeleidingskundige aan de Coaching Academy International is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: 1. de techniek van het coachen (en wat dat vraagt van de professionele ontwikkeling van…

verder lezen
Onze Persoonlijke Levensvisie
Onze persoonlijke levensvisie

Onze persoonlijke levensvisie

Wat wij (Loek & Margreet) doen en hoe wij dat doen – of het nu gaat om het professioneel begeleiden van anderen, het opvoeden van onze kinderen, het schoonmaken van…

verder lezen

Leave a Reply