De Route naar vakmanschap bestaat uit : de Leerweg Zelfbewust Coachen, die geaccrediteerd is op practitioner niveau en het daarop aansluitende Programma Vakmanschap

De gehele Route naar Vakmanschap is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op Senior Practitioner niveau.

Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud en de einddoelen van de Leerweg Zelfbewust Coachen verwijzen we naar de programmabeschrijving van het laatste onderdeel: Programma Vakmanschap in het coachen.