22-Levensfasen-crop1-500x350

Wat vraagt het van de coach om een heel team of zelfs een hele organisatie te coachen? Hoe verhoudt hij zich dan tot het individu en hoe tot het geheel?

Over welke kennis dient hij te beschikken, over welke inzichten en welke vaardigheden.

wat is een team?

We kennen teams uit de sport en van daaruit hebben we een idee wat ze doen. Samen spelen, samen trainen, een gemeenschappelijk doel nastreven, samen succesvol willen zijn. Maar ook … elkaar voor de voeten lopen, elkaar niet kunnen “vinden”, vergeten over te spelen, willen soleren ten koste van het collectief, met zwakke schakels moeten dealen, slecht communiceren, verschillende agenda’s hebben etc. etc.

teams in een organisatie

Binnen organisaties wordt ook vaak gesproken van teams. Die aanduiding veronderstelt dat er sprake is van gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden en bij voorkeur ook van samenwerken. Praktijk en theorie liggen hier echter nogal eens fiks uit elkaar.

Tijdens deze themadag leer je wat de karakteristieken zijn van een team en welke specifieke vraagstukken in elk team iedere keer opnieuw aan de orde komen.

 • Wat maakt dat er gesproken wordt van een team?
 • Hoe helder weet elk lid wat er wordt nagestreefd en waarom?
 • In welke mate kan elk lid zich daaraan verbinden en voor het eigen aandeel verantwoordelijkheid nemen?
 • Wat gebeurt er in een team als er een nieuw lid bijkomt, of wanneer er iemand vertrekt?
 • Wat doet zich voor als de omstandigheden waarin het team werkt wijzigen of wanneer de doelstellingen worden aangepast?
 • Wat is de bijdrage van een coach een het ontwikkelen van een succesvol team?
 • Wat vraagt teamontwikkeling van de verantwoordelijke leidinggevende?
 • En wat van de overige leden van het team?

Om teams te kunnen coachen is het noodzakelijk dat de coach goed in staat is om 1-op-1 te coachen. Bij professionele teamcoaching heeft de coach namelijk te maken met meerdere 1-op-1 relaties (namelijk die van hem met alle afzonderlijke leden van het team) en met het team als geheel. De coach bevindt zich dus tegelijkertijd in verschillende dynamieken en moet in staat zijn om deze professioneel te kunnen hanteren.

voor wie is deze themadag bestemd en/of geschikt?

Deze themadag is een onderdeel van:

 • de Specialisatie Teamcoachen
 • de specialisatie Coachend Leiding Geven

en is daarnaast verplicht voor:

 • de Gang naar Meesterschap.

Hij wordt daarnaast van harte aanbevolen aan:

 • iedereen die professioneel te maken heeft met organisatieontwikkeling en het begeleiden van executives en leidinggevenden.

Deze themadag is toegankelijk voor:

 • studenten die de Leergang Professioneel Coachen van de Coaching Academy volgen of deze hebben afgerond.
 • studenten die elders tot coach zijn opgeleid en tenminste een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat op foundation-niveau kunnen overleggen of
 • coaches die tenminste een EIA-accreditatie hebben op foundation-niveau.

wat leer je?

Deze themadag heeft tot doel:

 • het begrijpen, ervaren en leren toepassen van het teamfasenmodel van de Coaching Academy
 • te begrijpen hoe de coach of de coachend leidinggevende de teamontwikkeling tot een duurzaam proces maakt
 • bewustzijn te creëren op de betekenis van het concept Team Coachen bij het begeleiden van organisatie-vraagstukken.
 • te begrijpen wat het betekent om leiding te geven aan een team en/of een team te coachen
 • het leren toepassen van de Realisatiecurve in teamprocessen
 • het begrijpen van de relatie tussen teamontwikkeling en de transformatiecurve
 • de relatie te leren zien tussen teamcoaching en het individuele coachen

De centrale vragen luiden: Wat is teamcoachen precies, hoe ziet de succesvolle ontwikkeling van een team eruit en wat vraagt het van de professional om dat te coachen?

de investering

Deelname aan een themadag kost € 425,00 (vrijgesteld van btw door de CRKBO registratie), incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten.

Voor deelnemers die de themadag voor een tweede keer wensen te volgen bedraagt de investering € 125,00.

studiebelasting

De studiebelasting voor deze themadag bedraagt 14 uur. Dit betreft 7 contacturen tijdens opleidingsdag en 7 uur voorbereiding en verwerking van het geleerde (o.a. lezen van literatuur en integratie van de aanboden stof in de eigen persoonlijke en professionele ervaringen).

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

Docent tijdens deze themadag is drs. Loek Oudeman.

voorbereiding

nadere informatie volgt – indien van toepassing (sommige themadagen behoeven geen voorbereiding) – na aanmelding

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan een themadag bedraagt minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de themadag te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van het afronden van een module of een opleiding wordt een passende oplossing gezocht.