Huis voor professionele begeleidingskunst & persoonlijke ontwikkeling

De coach is zijn eigen instrument

In deze leergang word je intensief getraind op het coachen van uiteenlopende klanten met uiteenlopende coachvragen. Zo leer je niet alleen de techniek van het coachen uitstekend beheersen maar neem je gelijktijdig ook de belangrijkste aspecten van je eigen persoonlijkheid ter hand.

Tijdens de opleiding tot Leerlingcoach heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen. 
Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling (in elk geval deels) gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde.

Deze leergang vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Practitioner-niveau.

Deze leergang heeft tot doel om:

 • te leren hoe jij jouw klant – hetzij in zijn prive-omstandigheden, hetzij in het werk – coacht op identiteit, zelfontwikkeling en doelen waarin zowel het persoonlijke als het professionele aan bod komen.
 • een scherp (in)zicht te krijgen op de weg waarlangs iemand tot ontwikkeling, successen, prestaties en nieuw gedrag komt. Hoe leren/ontwikkelen mensen eigenlijk? Zelfs als het ‘alleen maar’ om het ontwikkelen van een competentie zou gaan? Je leert zien hoe dit altijd en onder alle omstandigheden raakt aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van iemand.
 • bovenstaande processen succesvol en duurzaam te coachen. Met duurzaam bedoelen we dat het bij jou en bij jouw klant niet mag gaan over het aanleren van een trucje maar om een ontwikkeling die wordt geintegreerd en daardoor beklijft.

het eigen instrument

Een professionele coach kan dat bij zijn klant alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden.
Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wie ben jij? Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd – bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen?Tijdens de Leergang Zelfbewust Coachen worden jouw coachingsvaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid ‘on the spot’.

De professionele coach heeft eerlijk leren kijken naar zichzelf. Hierdoor nodigt hij als het ware zijn klant uit om hetzelfde te doen.

hoger niveau

De Leergang Zelfbewust Coachen neemt acht tot negen kalendermaanden in beslag. Gedurende deze periode kom je 7 hele opleidingsdagen naar Naarden, volg je 1 intervisiebijeenkomst in Naarden en doe je ook buiten die dagen om veel coachervaring op. Je wordt uitgedaagd om jouw niveau van coachen naar een beduidend hoger niveau te tillen. Essentieel in deze leergang is ook dat je genuanceerd, vrij, eerlijk en professioneel naar jezelf leert kijken.
Er is ruim aandacht voor een aantal wezenlijke onderwerpen uit de menskunde. Je leert te coachen op transformationeel niveau en je zet aan het einde van de leergang een eerste stap richting jouw unieke individuele identiteit als coachende professional.

leren in de praktijk

Tijdens de LZC coach je ten minste 12 keer een klant en word je ten minste drie keer gecoacht door een gezelcoach of een vakmanschapper-in-opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je schriftelijk feedback krijgt van je coach of een meelezend opleider. Tijdens de opleidingsdagen breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag door in de praktijk onder begeleiding en supervisie van je opleider/trainer. Ook de door jou gevoerde coachgesprekken staan onder supervisie.
Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast.

wat leer je?

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de Leergang Zelfbewust Coachen deelgenomen te hebben aan de Basisopleiding Professioneel Coachen of een elders gevolgde opleiding die op een EQA-aacrreditatie heeft op Foundation-niveau. Het gevolgd hebben van de Basisdag Professioneel Coachen is in elk geval een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

Tijdens de Leergang ZelfBewust Coachen:

leer je …

 • je klant te coachen op de verschillen tussen zijn identiteit en zijn feitelijke gedrag
 • het waarnemen en het feedback geven op een hoger niveau te brengen
 • de basisprincipes van een effectief leer- (of ontwikkelings)proces (her-)kennen
 • deze fasen effectief te coachen
 • bewustzijn te ontwikkelen op de relatie tussen jouw ‘zelf’ en jouw ego
 • de verschillen zien tussen handelen voor, na of in het moment

en maak je een begin met:

 • het toepassen van waardevrije interactie
 • de integratie van de vaardigheden en eigen-waarden van een professionele coach in jouw professionele identiteit
 • het ontwikkelen van jouw unieke, persoonlijke en herkenbare stijl van coachen
 • het werken met een perspectief voor leven en werken op de lange termijn
 • drie universele menselijke kernkwaliteiten (her)kennen en integreren in jouw stijl van coachen
 • ‘transformatief’ te coachen (in de verschillende stadia van de transformatiecurve)
 • het werken met de levensenergieën en de werking daarvan
 • het herkennen van de karakteristieken van de menselijke levensfasen en het belang hiervan in het coachproces.
 • het zien wat het betekent en wat het vraagt om vanuit authenticiteit leven en werken vorm te geven.

werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsten van studenten ligt echer de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

voorbereiding en materialen

Alle materialen worden door ons tijdens de opleidingsdag(en) uitgereikt (en komen in de nabije toekomst zo veel mogelijk ook digitaal beschikbaar).

aansluitende opleidingen

De  Leergang Zelfbewust Coachen kan vervolgd worden met het programma Vakmanschap, met Jungiaanse fundering 2 en/of met het volgen van masterclasses.

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers  bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de leergang te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolgopleiding wordt een passende oplossing gezocht.

de investering

prijzen na 15 februari 2017

Na 15 februari 2017 is de verplichte intervisie in het programma en in de deelnameprijs opgenomen.

Deelname aan de Leergang Zelfbewust Coachen kost € 3950,00 (exclusief btw),
incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten, coachgesprekken en materialen. Deze prijs is gebaseerd op zakelijke deelname. Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 3450,00 inclusief btw. Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk). Prive-deelnemers kunnen de leergang gespreid betalen in 8 termijnen van € 431,25.

De kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het een erkende beroepsopleiding is. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.

studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 298 uur  verdeeld over negen maanden.

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

Begeleiding van jouw leerproces

Tijdens jouw leerproces in de Leergang Zelfbewust Coachen heb je in elk geval te maken met:

 • 1 hoofdopleider (dit is ofwel Loek Oudeman ofwel Margreet Rierink). Vaak participeren daarnaast meerdere trainers tijdens de opleiding zodat je een breder beeld krijgt van de diverse persoonlijke stijlen bij het coachen.
 • 1 meelezende opleider die tenminste op het Vakmanschapsniveau in opleiding is.
 • jouw coach die tenminste op het Vakmanschap-niveau in opleiding is.

accreditatie

Om voor de Leergang Zelfbewust Coachen een certificaat te ontvangen moet je in praktijk hebben aangetoond over voldoende niveau te beschikken om het coachen zelfstandig, professioneel en verantwoord in praktijk te brengen.

De Leergang Zelfbewust Coachen is het derde deel van de Leerweg Zelfbewust Coachen. Deze laatste is door Nobco/EMCC op Practitioner niveau geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding van de LZC ontvang je dus een EQA-geaccrediteerd opleidingscertificaat.

De Leerweg Zelfbewust Coachen kan eventueel vervolgd worden met het programma Vakmanschap. De combinatie met deze Leergang is geaccrediteerd op Senior Practitioner niveau.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.