Huis voor professionele begeleidingskunst & persoonlijke ontwikkeling

Onder coachen als professionele begeleidingsvorm liggen een aantal belangrijke principes, uitgangspunten en een specifieke structuur voor het voeren van professionele begeleidingsggesprekken ten grondslag. Tijdens de Basisdag Professioneel Coachen leer je onder andere met deze gespreksstructuur werken.

De Basisdag Professioneel Coachen vormt samen met de Leergang Professioneel Coachen de Basisopleiding Professioneel Coachen (de Basisdag vormt hiervan het eerste deel). De Basisopleiding Professioneel coachen is door Nobco/EMCC in juli 2011 geaccrediteerd op Foundation-niveau.

Tijdens deze intensieve opleidingsdag scherpen we aan wat coachen is (en wat het niet is), voor wie en onder welke voorwaarden coachen een zinvolle stijl van begeleiden, leiden of samenwerken is en welke uitgangspunten en visies daaronder liggen. Je maakt tevens kennis met de Realisatiecurve 2.0 een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken en het begeleiden van processen.

De Basisdag Professioneel Coachen legt “letterlijk” de professionele basis onder een ontwikkelingsgerichte stijl van leiden, begeleiden en samenwerken.

De Basisdag Professioneel Coachen is bestemd voor:

 • iedereen die zich serieus oriënteert op een coachopleiding en/of wil weten in welke mate coachen relevant is binnen de huidige of de toekomstige functie.
 • iedereen die wil kennisnemen van de filosofie en de praktijk van het coachen op zodanige wijze dat hij/zij die meteen kan toepassen in de praktijk.
 • professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie.
 • professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach.
 • mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach-zijn.
 • ervaren coaches, en/of coaches die deels elders zijn opgeleid. Voor hen functioneert deze dag als een instroom-module waarbij een helder beeld kan ontstaan van de wijze waarop jouw ervaring en vaardigheden aansluiten bij onze programma’s.
 • professionals uit de mensbegeleiding die totnutoe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de client komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is.
 • professionals die zich willen laten scholen tot Jungiaans begeleidingskundige of Jungiaans Analytisch Therapeut.

Wat beogen wij zelf met deze Basisdag?

Wij hebben in de afgelopen 10 jaar inmiddels bijna 1000 mensen in opleiding tot coach gehad. Deze ervaring heeft ons geleerd dat voor een succesvolle ontwikkeling tot professional in de mens- en/of organisatiebegeleiding  een aantal voorwaarden gelden. Een daarvan is de mate waarin de kandidaat-coach zich uitgedaagd en intrinsiek gemotiveerd voelt om zich professioneel te ontwikkelen.

Een andere is de mate waarin de kandidaat-coach zich kan herkennen in de wijze waarop wij (de Coaching Academy International) het leerproces organiseren en (individueel) begeleiden. Een derde is de mate waarin de kandidaat-coach zich aangesproken voelt door onze visie op coachen en mensontwikkeling.

De Basisdag is zo opgezet dat zowel de opleiders, als de kandidaat-coach een goed beeld van elkaar kunnen vormen en de kandidaat-coach tegelijkertijd voldoende leerervaring opdoet om op basaal niveau met coachen aan de slag te gaan.

Onderwerpen:

 • coachen als stijl van professioneel begeleiden, leidinggeven en samenwerken
 • coachen vanuit een specifieke mensvisie
 • bewustzijn, keuzes, verantwoordelijkheid en zelfsturing als pijlers van het coach-concept bij het leveren van betere prestaties en het realiseren van een meer authentieke manier van leven en werken
 • structuur voor het voeren van een ontwikkelingsgericht gesprek
 • de do’s en de don’ts van het coachen

wat leer je?

Deze Basisdag heeft tot doel:

 • deelnemers te leren werken met een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.
 • deelnemers vertrouwd te maken met de specifieke kenmerken en uitgangspunten van coachen als stijl van professioneel begeleiden en ontwikkelen.
 • zowel deelnemers als opleiders over en weer tot een gemotiveerde keuze te laten komen om al dan niet met elkaar verder te gaan in een opleidingstraject.

Tijdens deze Basisdag:

 • maak je kennis met principes en uitgangspunten van het coachen,
 • leer je wat coachen precies is (en wat het niet is),
 • leer je zien hoe coachen zich verhoudt tot adviseren, leidinggeven, managen, lesgeven, teams begeleiden, trainen, behandelen, diagnosticeren,
 • krijg je een goed beeld van wat het van jou vraagt om je te ontwikkelen tot een professionele coach,
 • leer je de basisconcepten van het coachen vanaf de dag erna toe te passen in de praktijk (of je nu met de opleiding verder gaat of niet),
 • kom je in het bezit van een handzame structuur voor het voeren van een coachgesprek. Deze structuur vormt de basis van professionele begeleidingsgesprekken die voldoen aan de criteria van ICF en Nobco/EMCC,
 • kun je op basis van dit alles een bewuste keuze maken voor het wel of niet vervolgen van de opleiding tot professionele coach bij de Coaching Academy International.

werkwijze

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel tijdens opleidingsdagen als daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen. Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs.

Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. Bij het leren en bij het toetsen van studenten ligt echter de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.

voorbereiding en materialen

De beste voorbereiding voor de Basisdag bestaat uit een goede nacht slaap en een rustige aanloop (niet te veel intensieve gesprekken voorafgaand). Draag kleding waarin je je prettig voelt en makkelijk beweegt. We adviseren je om telefoons en andere communicatiemiddelen uit te zetten en hooguit tijdens pauzes te gebruiken.

Alle materialen worden door ons tijdens de opleidingsdag(en) uitgereikt (en komen in de nabije toekomst zo veel mogelijk ook digitaal beschikbaar).

aansluitende opleidingen

De Basisdag Professioneel Coachen kan worden vervolgd met de aansluitende Leergang Professioneel Coachen. Studenten die al elders een coachopleiding hebben gevolgd kunnen in overleg met de opleiders – na afloop van de Basisdag – afstemmen op welk hoger niveau eventueel kan worden ingestroomd, danwel welke onderdelen uit de vervolgopleiding kunnen worden overgeslagen.

aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om de Basisdag te annuleren. Voor deelnemers die hiermee in de problemen komen in het kader van een eventuele vervolgopleiding wordt een passende oplossing gezocht.

de investering

prijzen vanaf 15 februari 2017:

Deelname aan de Basisdag Professioneel Coachen kost € 525,00, exclusief btw, incl. koffie, thee, lunch, arrangementskosten en materialen.
Deelnemers die de leergang zelf (uit privé-middelen) bekostigen betalen € 385,00 inclusief btw. Dit laatste geldt niet voor mensen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (ondernemers, zelfstandigen, zzp-ers, coaches met een eigen praktijk).

De kosten voor de opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het een erkende beroepsopleiding is. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug.

studiebelasting

De studiebelasting voor deze Basisdag bedraagt 12 uur. Dit betreft 7 contacturen tijdens opleidingsdag, 3 uur verwerking van het geleerde (uitwerken aantekeningen en ervaringen) en tenminste 2 uren oefening met het toepassen van de geleerde gespreksstructuur.

waar en wanneer?

Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop dit programma in de komende periode wordt aangeboden. Als dit programma op dit moment niet op de kalender staat vermeld, verzoeken we je om contact op te nemen met caroline.van.der.weijden@coachingacademy.nl.

Opleidingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur en vinden plaats op onze opleidingslocatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.

docent(en)

Docent tijdens de Basisdag is ofwel Loek Oudeman ofwel Margreet Rierink. Beiden zijn eindverantwoordelijk bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy.

accreditatie

De Basisdag Professioneel Coachen is het eerste deel van de Basisopleiding Professioneel Coachen. Deze Basisopleiding bestaat uit: de hierboven beschreven Basisdag Professioneel Coachen en de opvolgende Leergang Professioneel Coachen. De Basisopleiding Professioneel Coachen is door Nobco/EMCC op Foundation niveau geaccrediteerd.

De Basisopleiding kan eventueel vervolgd worden door de Leergang Zelfbewust Coachen. De combinatie met deze Leergang is geaccrediteerd op Practitioner niveau.

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die haar opleidingsprogramma’s op alle vier de accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.