Waar gaat het over?

Net als in de commercie, is er ook in de mensontwikkeling en de loopbaanbegeleiding een verschil tussen het aanbodgerichte denken en het vraaggerichte denken.

Degene die zich aanbodgericht oriënteert op een nieuwe functie start met het doornemen van vacatures om vervolgens te zien of er iets past of aanspreekt. Hij/ zij laat zijn keuze bepalen door het aanbod. We noemen dat een pro- ces dat van buiten-naar-binnen plaats vindt.

Door ons opgeleide coaches dagen hun clienten en zichzelf uit om hun weg van binnen-naar-buiten te gaan, ook al brengt deze weg op het eerste gezicht minder zekerheden met zich mee. Nadat de vraag ‘wie ben ik?’ is beantwoord, volgt de vraag ‘waar droom ik van?’, of ‘waar verlang ik naar?’.

Met de vraag ‘wat wil ik?’ proberen we te beschrijven hoe het er – in de toekomst – uit zou zien als die essentie ten volle zou worden geleefd. Met andere woorden als de belofte volledig zou worden gerealiseerd. De vraag wat wil ik? beschrijft als het ware het denkbare eindresultaat van het proces dat we zelfverwezenlijking of zelf-actualisatie noemen.

Tijdens deze masterclass proberen we zicht te krijgen op jouw verlangen en jouw passie in het bijzonder en op de werking van deze begrippen in het leven en werken van een individu in het algemeen.

Het is immer vanuit het bewustzijn op een dergelijk perspectief dat in het hier-en-nu keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. liefde, leven, werken, etc.

Wil je je inschrijven voor deze masterclass? Neem dan contact op met Yasmin. Van haar ontvang je dan zo snel mogelijk een mail terug. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om los deel te nemen aan deze masterclass is het noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Lees meer bij 'Voor wie is deze masterclass bestemd?'
De ééndaagse masterclass begint om 10.00 uur en rond 17.00 uur wordt er afgerond.
Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie coachen van Levens- en Loopbaanvragen. Het is ook mogelijk om je voor dit onderdeel afzonderlijk van het gehele programma in te schrijven. De afzonderlijke deelnameprijs voor deze masterclass is €515,- (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, en materialen. Bij aanmelding kun je informeren of desbetreffende masterclass ook een bijbehorende intervisie bevat. Deelname aan de intervisie is niet bij de prijs inbegrepen.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de masterclass in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder actueel). Deze masterclass is te vinden als onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen. De opleidingsdag zelf vindt plaats op onze locatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Deze masterclass is slechts één onderdeel van jaar 1 van het op senior practitioner niveau geaccrediteerde Vakmanschap programma.
Docenten zijn Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International en Caroline van der Weijden, meestercoach.
Voor wie is deze masterclass bestemd?

Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (jaar 1 van het Vakmanschap programma). Je bent ook van harte welkom om buiten dit programma deel te nemen aan deze masterclass.
Het is wel noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Mocht je elders zijn opgeleid is het volgen van onze ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen overigens een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

"In elke vrouw - in elke man zit een verlangen, groot of klein."
– Paul van Vliet, 1935 - … Cabaretier. (uit: Misschien vannacht.)
Wat we van jou verwachten?

We verwachten dat je onderstaande voorbereiding treft.

Je bereidt jouw deelname aan deze masterclass voor door jouw levensdroom te beschrijven. Hoe ziet het eruit als jij ten volle zou kunnen leven wie je ten diepste bent? Wie ben je dan? Wat zie jij jezelf dan doen? Wat doe je niet meer)? Met wie ben je en waar? Hoe zien jouw dagen eruit?

Tijdens de masterclass werken we het principe van de levensdroom verder uit jij jouw antwoorden samen met ons en met andere deelnemers verder uit.

Daarnaast leer je – voor wie wil – hoe je anderen effectief begeleidt in processen waarbij de vraag Wat wil ik? van essentieel belang is. Dat geldt in elk geval bij het begeleiden van vraagstukken op het gebied van loopbaan en zingeving.