Waar gaat het over?

Het coachen op wat iemand kan of zou moeten kunnen is – commercieel gezien – een aantrekkelijke bezigheid. Binnen organisaties viert het competentiegerichte denken nog altijd hoogtij. Opdrachtgevers willen graag dat er optimaal uit hun mensen gehaald wordt wat er in zit. Je zou zelfs kunnen zeggen: hoe resultaat- en effect gerichter de opdrachtgever, hoe meer de focus vanuit de opdrachtgever zal liggen op het coachen op competenties. Sterker nog: hoe groter de kans dat je een cliënt zal moeten coachen op competenties waarvan de opdrachtgever denkt dat ze noodzakelijk zijn in relatie tot de functie, de verantwoordelijkheden en de “out- put” die hij voor zijn werknemers heeft bedacht (vaak in samenwerking met een HR-professional, die dit haarfijn heeft vastgelegd in een functieprofiel).

Talent is een “big thing” geworden in onze werkcultuur. Het is een ongeschreven regel in de Happinez- en de Flow-cultuur dat je om gelukkig te worden toch vooral je talent moet leven. De belofte die erin meekomt is dat als jij je talent leeft, niet alleen jij gelukkig wordt (je doet immers wat je leuk vindt en je kan er nog van bestaan ook …!) maar dat je daarmee ook de wereld om je heen – klein of groot – ook gelukkiger maakt.

Deze bovenstaande twee “beliefs” zijn krachtige paradigma’s die hun schaduw vooruit werpen op jou als coach, op jouw cliënt en op jouw opdrachtgever.

Als je namelijk ontwikkelingsgericht wilt coachen (en dat is iets anders dan competentiegericht werken), is het namelijk noodzakelijk om aan de vraag naar de competenties, eerst de vragen naar de essentie (wie ben ik?) en naar het perspectief (wat wil ik?) vooraf te laten gaan. Dan staan de competenties van jouw cliënt niet primair in het perspectief van de functie of de taken die vervuld moeten worden, maar in het perspectief van het toekomstbeeld van jouw cliënt. Pas in een later stadium wordt er gekeken hoe het hele talentenprofiel (en de ontwikkelpunten) daarin zich verhouden tot taken, functies en verantwoordelijkheden op de korte en middellange termijn.

Wil je je inschrijven voor deze masterclass? Neem dan contact op met Yasmin. Van haar ontvang je dan zo snel mogelijk een mail terug. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om los deel te nemen aan deze masterclass is het noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Lees meer bij 'Voor wie is deze masterclass bestemd?'
De ééndaagse masterclass begint om 10.00 uur en rond 17.00 uur wordt er afgerond.
Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie coachen van Levens- en Loopbaanvragen. Het is ook mogelijk om je voor dit onderdeel afzonderlijk van het gehele programma in te schrijven. De afzonderlijke deelnameprijs voor deze masterclass is €515,- (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, en materialen. Bij aanmelding kun je informeren of desbetreffende masterclass ook een bijbehorende intervisie bevat. Deelname aan de intervisie is niet bij de prijs inbegrepen.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de masterclass in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder actueel). Deze masterclass is te vinden als onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen. De opleidingsdag zelf vindt plaats op onze locatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Deze masterclass is slechts één onderdeel van jaar 1 van het op senior practitioner niveau geaccrediteerde Vakmanschap programma.
Docenten zijn Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International en Caroline van der Weijden, meestercoach.
Voor wie is deze masterclass bestemd?

Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (jaar 1 van het Vakmanschap programma). Je bent ook van harte welkom om buiten dit programma deel te nemen aan deze masterclass.
Het is wel noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Mocht je elders zijn opgeleid is het volgen van onze ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen overigens een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

"As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission
to do the same."
– Marianne Williamson, 1952- …. Amerikaans auteur
Wat we van jou verwachten?

We verwachten dat je de volgende voorbereiding treft: je bereidt jouw deelname aan deze masterclass voor door vier overzichten samen te stellen aan de hand van de volgende vragen:

welke dingen kan ik goed en vind ik ook heel leuk om te doen?
welke dingen kan ik goed maar doe ik eigenlijk niet zo graag?
welke dingen kan ik (nog) niet terwijl ik ze heel graag zou willen
welke dingen kan ik niet (of met welke zaken heb ik moeite) en heb ik totnutoe uitgesteld om die te ontwikkelen (en welke legitimaties heb ik daarbij)?