Waar gaat het over?

Ondanks een tijdgeest waarin het individualisme jarenlang hoogtij vierde, is de vraag naar onze eigen identiteit nog helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden. Wie ben ik? is een uiterst lastige vraag. Maar de vraag is net zo moeilijk als hij noodzakelijk is. Immers, hoe weten wij welk leven of welk werk er het beste bij ons past als wij geen helder zicht hebben op wie wij zijn als unieke, onvergelijkbare mens?

hoe luiden jouw antwoorden op de vraag wie ben ik?
aan de hand waarvan beschrijf jij wie je bent?
in welke mate is voor jou “dat wat je bent” min of meer hetzelfde als “dat wat je kunt”?
in welke mate wordt jouw identiteit vooral bepaald door het gedrag dat je laat zien?

Veel mens-modellen beschrijven de persoonlijkheid aan de hand van het gedrag dat zichtbaar is. Maar daarbij kun je je afvragen in welke mate de waarheid over iemands “wezen” hiermee recht wordt gedaan. Wie zegt jou dat het gedrag dat je laat zien, niet is ingegeven door wat jou is aangeleerd, of door wat er voor jou nodig was om je aan te kunnen passen aan de omstandigheden en de eisen van de omgeving waarin je groot werd?

De buitenwereld, de “ander”, kent jou eigenlijk uitsluitend aan de hand van wat jij in die buitenwereld laat zien (wij noemen die manifestatie in de buitenwereld: gedrag – en in onze leergangen laten we je zien waarom we dit vooral met Ego associeren). Het is heel goed mogelijk dat ook jij jouzelf alleen maar kent aan de hand van wat jij jezelf altijd hebt zien doen in relatie tot de buitenwereld en tot anderen.

De belangrijke vraag hierbij is of die vlag (het Ego) de lading dekt. Of het Zelf (je zou kunnen zeggen, degene die je ten diepste bent en die ernaar verlangt om in dit leven zichzelf zo volledig mogelijk te kunnen en mogen ontplooien) voldoende meekomt en voldoende recht gedaan wordt in de buitenwereld. Tijdens deze masterclass proberen we zicht te krijgen op wie jij eigenlijk bent. We leren gedrag te onderscheiden van identiteit en om vaardigheden te onderscheiden van wie je bent.

Wil je je inschrijven voor deze masterclass? Neem dan contact op met Yasmin. Van haar ontvang je dan zo snel mogelijk een mail terug. Bij hotmail en gmail accounts komen wij geregeld in de spam terecht dus houd deze goed in de gaten.
Om los deel te nemen aan deze masterclass is het noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Lees meer bij 'Voor wie is deze masterclass bestemd?'
De ééndaagse masterclass begint om 10.00 uur en rond 17.00 uur wordt er afgerond.
Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie coachen van Levens- en Loopbaanvragen. Het is ook mogelijk om je voor dit onderdeel afzonderlijk van het gehele programma in te schrijven. De afzonderlijke deelnameprijs voor deze masterclass is €515,- (exclusief btw), incl. koffie, thee, lunch, en materialen. Bij aanmelding kun je informeren of desbetreffende masterclass ook een bijbehorende intervisie bevat. Deelname aan de intervisie is niet bij de prijs inbegrepen.
Op deze website vind je onder de knop kalender de data waarop de masterclass in de komende periode wordt aangeboden (de kalender valt onder actueel). Deze masterclass is te vinden als onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen. De opleidingsdag zelf vindt plaats op onze locatie Wijde Steeg 1a, 1411 PP te Naarden vesting.
Deze masterclass is slechts één onderdeel van jaar 1 van het op senior practitioner niveau geaccrediteerde Vakmanschap programma.
Docenten zijn Loek Oudeman, meestercoach en directeur van de Coaching Academy International en Caroline van der Weijden, meestercoach.
Voor wie is deze masterclass bestemd?

Deze masterclass is een verplicht onderdeel van de Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvragen (jaar 1 van het Vakmanschap programma). Je bent ook van harte welkom om buiten dit programma deel te nemen aan deze masterclass.
Het is wel noodzakelijk om de Leerweg Zelfbewust Coachen bij ons afgerond te hebben of tenminste een vooropleiding op EQA-practitioner te hebben gevolgd, danwel een individuele accreditatie op EIA-practitioner niveau hebben behaald. Mocht je elders zijn opgeleid is het volgen van onze ééndaagse Basisdag Professioneel Coachen overigens een vereiste omdat je tijdens deze dag leert werken met de door ons gehanteerde gespreksstructuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken.

"Don’t let the noise of others’ opinions drown out
your own inner voice."
– Steve Jobs, 1955-2011. Oprichter en CEO van Apple.
Wat we van jou verwachten?

We verwachten dat je onderstaande voorbereiding treft.

je beantwoordt de vraag: wie ben ik? middels 7 uitspraken die beginnen met de woorden “ik ben …”. De kunst is om in deze uitspraken niet vast te leggen wat je allemaal kunt (competenties) of wat anderen allemaal over jou zeggen (bijvoorbeeld aan de hand van 360-graden feedback e.d.), maar om in 7 “ik ben …” -uitspraken vast te leggen wie jij in essentie bent – voor zover je daar zicht op hebt natuurlijk.
voorafgaand aan deze masterclass vulde je jouw ODC-meting in, en kreeg je de waarnemingen die het ODC op basis daarvan doet, teruggekoppeld in een ODC-coachgesprek. Van dat gesprek schreef je een verslag en dat stuurde je naar jouw mee-lezend opleider. Zorg dat je dit alles tevens beschikbaar hebt tijdens de masterclass.
wanneer je bij ons de LZC volgde, deed je de teken- en de veranda-oefening. Op basis van beiden heb je een voorlopig beeld ontwikkeld over de wijze waarop de levens-energieën in jou werkzaam zijn. Je neemt alle aantekeningen (en eventuele latere reflecties) mee.