De Leerweg Zelfbewust Coachen bestaat uit : de Basisopleiding Professioneel Coachen, die geaccrediteerd is op foundation niveau en de daarop aansluitende Leergang Zelfbewust Coachen

De gehele Leerweg Zelfbewust Coachen is door Nobco/EMCC geaccrediteerd op Practitioner niveau.

Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud en de einddoelen van de Leerweg Zelfbewust Coachen verwijzen we naar de programmabeschrijving van het laatste onderdeel: de Leergang Zelfbewust Coachen.