De Basisdag Professioneel Coachen vindt plaats op:

 • dinsdag 6 februari 2018 (VOL, we werken met een wachtlijst)
 • dinsdag 20 maart 2018
 • maandag 3 september 2018
 • maandag 10 september 2018

De Leergang Professioneel Coachen vindt plaats op:

 • LPC 2017-6: dinsdag 31 oktober 2017 – 21 november 2017 – 19 december 2017 – 23 januari 2018. (reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk)
 • LPC 2017-7: dinsdag 14 november 2017 – 12 december 2017 – 16 januari 2018 – 13 februari 2018. (reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk)
 • LPC 2018-1: dinsdag 30 januari 2018 – dinsdag 6 maart 2018 – dinsdag 3 april 2018 – dinsdag 8 mei 2018. (VOL, we werken met een wachtlijst)
 • LPC 2018-2: dinsdag 13 maart 2018 – dinsdag 10 april 2018 – dinsdag 15 mei 2018 – dinsdag 12 juni 2018. (VOL, we werken met een wachtlijst)
 • LPC 2018-3: dinsdag 17 april 2018 – dinsdag 22 mei 2018 – dinsdag 19 juni 2018 – dinsdag 4 september 2018.
 • LPC 2018-4: dinsdag 11 september 2018 – dinsdag 9 oktober 2018 – dinsdag 6 november 2018 – dinsdag 4 december 2018.
 • LPC 2018-5: dinsdag 2 oktober 2018 – dinsdag 30 oktober 2018 – 27 november 2018 – dinsdag 8 januari 2019.

De Leergang Zelfbewust Coachen vindt plaats op:

LZC 2017-2: 14 september 2017 – 12 oktober – 9 november – 30 november (ochtend) – 21 december – 18 januari 2018 (ochtend) – 8 februari – 15 maart (ochtend) – 12 april. (reeds gestart)

LZC 2018-2: 29 maart 2018 – 26 april – 14 juni – 5 juli (ochtend) – 13 september – 4 oktober (ochtend) – 1 november – 29 november (ochtend) – 13 december. (Vol, we werken met een reservelijst)

LZC 2018-3: 20 september 2018 – 11 oktober – 8 november – 22 november (ochtend) – 20 december – 17 januari (ochtend) – 7 februari – 7 maart (ochtend) – 28 maart.

De Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvraagstukken (SCLL - Vakmanschap het 1ste jaar) vindt plaats op:

Specialisatie Coachen van Loopbaan- en Levensvraagstukken
Data start 2017-1

Een reflectiegesprek met een ODC-coach naar aanleiding van jouw “ODC-meting”. In dit gesprek krijg je zicht op jouw bewuste en mogelijke onbewuste drijfveren en je ontwikkelt een genuanceerd beeld van door jou ontwikkelde competenties en talenten die nog te sluimeren liggen (afspraak voor maken medio september/oktober- voor MC Wie ben ik?)

MC Transformatie : donderdag 21 september van 10 tot 17 uur

TD Het opzetten van een coachtraject (intake, offerte) : woensdag 11 oktober van 14 tot 17 uur

MC Identiteit: wie ben ik? : vrijdag 3 november van 10 tot 17 uur

Intervisie Van Obstakel naar Ontwikkeling : woensdag 22 november van 14 tot 17 uur

MC Biografie & Levensfasen : donderdag 7 december van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom het coachen op identiteit (wie ben ik?) : woensdag 20 december van 14 tot 17 uur

MC Verlangen: wat wil ik? : donderdag 25 januari 2018 van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom het coachen op verlangen (wat wil ik?) : woensdag 21 februari van 14 tot 17 uur

MC Talent & Competenties: wat kan ik? : donderdag 22 maart van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom het thema talenten en competenties (wat kan ik?) : woensdag 18 april van 14 tot 17 uur

MC Bijdragen en Realisatie : wat ga ik doen in de wereld? : donderdag 24 mei van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom het integreren van coachtrajecten : woensdag 13 juni van 14 tot 17 uur

Rekenschapsdag : vrijdag 29 juni 2018 van 10 tot 17 uur

Certificaatuitreiking : vrijdag 29 juni 2018

 

INFORMATIE of AANMELDEN : mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

De Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap (LPPV - Vakmanschap het 2de jaar) vindt plaats op:

Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap, LPPV 2017-1

Leercoaching/supervisie : drie gesprekken van 1 uur

Masterclass De volwassen coach – hoe word je ‘vrij’ in het coachen? : vrijdag 8 september van 10 tot 17 uur

Masterclass Projectie, overdracht en tegenoverdracht : vrijdag 13 oktober van 10 tot 17 uur

Masterclass Coachen van vraag naar thema : donderdag 16 november van 10 tot 17 uur

Intervisie Coachen van vraag naar thema : donderdag 14 december van 14 tot 17 uur

Masterclass Minimalistisch coachen – less is more : donderdag 11 januari 2018 van 10 tot 17 uur

Intervisie Coachen met niets anders dan jezelf : donderdag 15 februari van 10 tot 17 uur

Masterclass Meesterlijk coachen van verandering, groei en ontwikkeling : vrijdag 23 maart van 10 tot 17 uur

Intervisie ihkv integratie en afronding : vrijdag 20 april van 14 tot 17 uur

Rekenschapsdag : vrijdag 29 juni 2018 van 10 tot 17 uur

Certificaatuitreiking: vrijdag 29 juni 2018

 

Informatie of aanmelden: mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

Themadagen vinden plaats op:

Themadag acquireren, koud en warm

We starten bij minimaal 8 deelnemers. Deze themadag is toegankelijk voor deelnemers met een LPC certificaat.
De dag staan onder leiding van Margreet Rierink.
Investering : 395 euro (exclusief BTW).

Belangstelling om te starten? Laat het ons weten, mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com!

Themadagen Teamontwikkeling

De module teamontwikkeling bestaat uit twee themadagen:

 • Themadag Teamontwikkeling 1 : donderdag 23 november 2017.
 • Themadag Teamontwikkeling 2 : vrijdag 26 januari 2018.

Eigen praktijk

Het programma Eigen praktijk bestaat uit 3 onderdelen die alle 3 afzonderlijk te volgen zijn:
– een tweedaagse: Eigen praktijk
– een workshop: Archetypal branding
– een themadag: Het coachen van trajecten (inclusief offerte, relatie opdrachtgever, tussentijdse evaluaties, „huiswerk”, et cetera) (webtekst in ontwikkeling)

Belangstelling? Mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com

Jungiaanse Fundering vinden plaats op:

Jungiaanse Fundering 1 (JF 1) 2017-3: 24 november – 19 januari 2018.
Deadline inleveren bronnenboek: 23 februari 2018. (reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk)

Jungiaanse Fundering 1 (JF 1) 2018-1: donderdag 19 april – vrijdag 25 mei 2018.
Deadline inleveren bronnenboek: 15 juni 2018.

Jungiaanse Fundering 2 (JF2) 2018-1: 16 maart – 13 april – 1 juni 2018.
Deadline inleveren bronnenboek: 15 juni 2018.

Belangstelling om te starten? Laat het ons weten, mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com!

Training ODC vinden plaats op:

Om op een goede en verantwoorde manier met de ODC te kunnen werken, moet je je het instrument eigen maken door er intensief mee te oefenen. Je eigen ODC-meting is onderdeel van de training.

ODC level 1 (ODC 18-1): 9 februari – 9 maart 2018.
Toegankelijk voor: deelnemers met een gecertificeerd diploma voor een coachopleiding op EQA-foundation niveau (bijvoorbeeld CAI BPC) en een certificaat van de NJA voor Jungiaanse Fundering 1, waarmee ze aantonen niet alleen over de basiskennis van de Jungiaanse Begeleidingskunde te beschikken maar deze ook actief te kunnen betrekken op hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele handelen met cliënten.

ODC level 2 (ODC 2 17-1): 6 april 2018 – 18 mei – 8 juni (ochtend).
Toegankelijk voor: deelnemers met een gecertificeerd diploma voor een coachopleiding op EQA-practitioner niveau (bijvoorbeeld CAI LZC) en een certificaat van de NJA voor Jungiaanse Fundering 2.

De trainingen staan onder leiding van Col Prevoo. We starten bij minimaal 8 deelnemers.

Belangstelling om te starten? Laat het ons weten, mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com!

De Specialisatie Jungiaans Coach/Begeleidingskundige vindt plaats op:

Jungiaans Coachen 2017-1

Jaar 1:

Masterclass Werken met Dromen 1 : vrijdag 10 november van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Dromen : vrijdag 8 december van 10 tot 13 uur

Masterclass Sprookjes, mythen en symbolen : vrijdag 12 januari 2018 van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Sprookjes, mythen en symbolen : vrijdag 2 februari van 10 tot 13 uur

Masterclass Van Vraag naar Thema : woensdag 14 maart van 10 tot 17 uur

Masterclass Werken met Tekeningen 1 : vrijdag 6 april van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Van Vraag naar Thema : woensdag 25 april van 10 tot 13 uur

Masterclass Vader-Moeder-Kind : vrijdag 18 mei van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Werken met Tekeningen : vrijdag 8 juni van 10 tot 13 uur

Masterclass Werken met de Schaduw : woensdag 4 juli van 10 tot 17 uur

Jaar 2:

Halve Masterclass Het opzetten van een Jungiaans Coachtraject : vrijdag 28 september van 10 tot 13 uur

Masterclass Actieve Imaginatie : vrijdag 12 oktober van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Actieve Imaginatie : vrijdag 2 november van 10 tot 13 uur

Masterclass Ontwarren van de Regelkring : vrijdag 23 november van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom Werken met de Schaduw : vrijdag 14 december van 10 tot 13 uur

Masterclass Animus en Anima : vrijdag 11 januari van 10 tot 17 uur

Masterclass Dromen 2 : vrijdag 1 februari van 10 tot 17 uur

Masterclass Tekeningen 2 : vrijdag 8 maart van 10 tot 17 uur

Intervisie rondom thema Ontwarren van de Regelkring : vrijdag 29 maart van 10 tot 17 uur

Masterclass De essentie van het Jungiaans Werken: Individuatie, Identiteit, Transformatie & Biografie : vrijdag 26 april van 10 tot 17 uur

Rekenschapsdag en certificaatuitreiking : vrijdag 28 juni 2019

 

INFORMATIE of AANMELDEN : mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

Technische verdiepingen in intervisievorm vinden plaats op:

Technische verdieping in intervisievorm ‘Van coachwens, aanleiding, naar kern’ : woensdag 15 november van 14 tot 17 uur.
Wat is nou de kern? In de focusfase leg je het fundament van je gesprek. Zowel inhoudelijk (waar moet het precies over gaan?) als ook professioneel (wat maakt dit gesprek tot een professioneel coachgesprek i.p.v. “slechts” een kwalitatieve mentor-achtige ontmoeting?). Het coachgesprek valt of staat met jouw kwaliteit om de focusfase juist te hanteren en de coachvraag scherp te krijgen. Waar loop jij tegenaan in deze fase? Wanneer kun je met een coachvraag aan de slag? Hoe kom je met jouw klant tot een goede coachvraag? Van harte aanbevolen! Met jouw vermogen om de focus goed en scherp te krijgen valt of staat het coachgesprek.

Technische verdieping in intervisievorm ‘Tussen ondersteunen en uitdagen; afstandelijk betrokken?’ : woensdag 13 december van 14 tot 17 uur.

Technische verdieping in intervisievorm ‘Wegblijven uit de context in de focusfase’ : woensdag 24 januari 2018 van 14 tot 17 uur.

Technische verdieping in intervisievorm ‘Werken met Ik & de Ander in de focusfase’ : woensdag 21 maart 2018 van 14 tot 17 uur.

Technische verdieping in intervisievorm ‘Effectief werken met het contract’ : woensdag 18 april van 10 tot 14 uur.

Technische verdieping in intervisievorm (thema nog te bepalen) : woensdag 30 mei van 14 tot 17 uur.

Wil je graag een thema terug zien op de kalender? Laat me dat dan weten! Wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn, plan ik (in overleg) een datum.

Aanmelden? Stuur een mail naar: caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com.

Investering : privé 185 euro incl. BTW en zakelijk 185 euro excl. BTW per bijeenkomst.

De Specialisatie Rouw- & verliesbegeleiding vindt plaats op:

Specialisatie Rouw- en Verliesbegeleiding
In tegenstelling tot bij veel andere rouwopleidingen, wordt in deze opleiding niet naar rouw gekeken als iets dat behandeld of bestreden moet worden, maar als een noodzakelijk, natuurlijk en betekenisvol levensproces. We kijken naar de aspecten van rouw, de triggers (of aanleidingen), naar de individualiteit ervan en naar de complexe rol die de context bij rouw processen speelt (die maakt het er meestal eerder erger dan beter op).
Je leert hoe je dit begeleidt zonder er een methode of en trucje of een door jou gestuurd proces van te maken. Je leert hoe je fasen van rouw herkent en hoe de weg eruit kan zien naar de integratie van de rouw in het leven van jouw cliënt.

De specialisatie beslaat drie opleidingsdagen en een intervisie. De opleidingsdagen staan onder leiding van Margreet Rierink.
Investering : 1295 euro (exclusief BTW).

We starten bij minimaal 8 deelnemers. Deze specialisatie is toegankelijk voor deelnemers met een LZC certificaat, deelnemers die elders een coachopleiding op practitioner niveau hebben afgerond of een vergelijkbare opleiding (met daarin gespreksvaardigheden).

Belangstelling om te starten? Laat het ons weten, mail caroline.van.der.weijden@coachingacademy.com!

 

Intervisie Rouw- & Verliesbegeleiding (voor deelnemers die eerder de specialisatie volgden): woensdag 20 september 2017 van 14 tot 17 uur. (let op datum is gewijzigd!)