Wat wij (Loek & Margreet) doen en hoe wij dat doen – of het nu gaat om het professioneel begeleiden van anderen, het opvoeden van onze kinderen, het schoonmaken van ons huis of het nabespreken van een goed boek – heeft alles te maken met  persoonlijke waarden die de grondslag vormen van ons gezamenlijke bestaan.

Dat gaat over hoe we kijken naar het leven zelf, en naar de tijd waarin wij leven. Daaronder liggen aannames  die het uitgangspunt vormen voor ons doen en ons laten. Dat zijn geen wetenschappelijk onderbouwde waarheden. Het zijn geen hypotheses die grondig zijn onderzocht. Zoals we hierboven al zeiden: het zijn aannames, uitgangspunten, grondslagen. Eigenlijk gaat dat over keuzes. Een persoonlijke ethiek zo je wilt.

Het is onze manier van kijken, leven en werken. Zo doen wij het (dat wil zeggen … we streven ernaar om het zo te doen). Hier geloven wij in.

L’essentiel est invisible pour les yeux … On ne voit qu’avec le coeur. – uit: Le petit prince – Antoine de St. Exupery.

Leven en werken als vorm van levenskunst

Voor ons beperkt kunst zich niet louter tot literatuur, muziek, beeldende kunst, design, mode en alle andere uitingen van schoonheid. Voor ons schuilt kunst ook in een vrij en onafhankelijk leven. We streven hartstochtelijk een bloeiend leven na. Wij zijn altijd gericht op schoonheid. Op de schoonheid die schuilt in een goed gesprek, in de authentieke ontwikkeling van mensen, in dynamiek binnen groepen als individuen daarbinnen zichzelf durven en kunnen zijn. In het kijken en spreken zonder oordeel. In de dialoog waarin open vragen gesteld worden omdat gesprekspartners oprecht willen weten wie de ander is en hoe hij de wereld beleeft. De schoonheid van het leren opstaan na gestruikeld te zijn, van de eigen verantwoordelijkheid. Kortom van de individuatie van zowel de mens als de wereld waarin hij leeft.

Geen onderscheid tussen het professionele en het persoonlijke

Deze manier van levenskunst beoefenen maakt dat er voor ons geen onderscheid is tussen een werkend leven en een privé-leven. De persoon in kwestie is immers dezelfde unieke en authentieke mens. De levenskunstenaar – in onze ogen – speelt geen rollen, maar is zichtbaar, herkenbaar en congruent in alles wat hij doet.

Wij beschouwen ons leven, inclusief de verliezen, de teleurstellingen, de vergissingen en de tegenslagen, als een kunstwerk. Als iets dat het verdient om op alle niveau’s en in alle details in schoonheid ontwikkeld te worden en waar werken een onvervreemdbaar onderdeel van is, evenals zelfreflectie, zelfonderzoek en zelfontwikkeling.

Schatplichtig

Dat we überhaupt in staat zijn om onder woorden te brengen wat  de basis vormt van wie wij elk individueel en samen zijn, danken we aan diverse filosofen, kunstenaars, wijsgerigen en psychotherapeuten die met hun bijzondere talent in staat waren om onzegbare en onzichtbare essenties van het leven toch te vatten in taal, beeld of geluid. Je vindt hun namen in de teksten op deze website en met name bij de beschrijving van het gedachtegoed en de veelgebruikte begrippen.