jouw voornaam (van de deelnemer):

tussenvoegsel (indien van toepassing):

jouw achternaam:

ik ben een (verplicht):

jouw geboortdatum dd-mm-jj:

jouw email-adres (verplicht):

telefoonnummer waarop je het beste bereikbaar bent - liefst ook buiten kantooruren (verplicht):

extra telefoonnummer (indien beschikbaar):

straatnaam van jouw privé-woonadres (verplicht):

huisnummer (verplicht):

de postcode van jouw privé-woonplaats (verplicht):

jouw privé-woonplaats (verplicht):

Ik (mijn naam staat hierboven ingevuld) meld mij bij deze aan voor de Leergang Professioneel en Persoonlijk Vakmanschap.
LPPV 2018-1 start op 14 september 2018

Ik realiseer mij dat mijn aanmelding definitief is zodra de Coaching Academy International deze aanmelding heeft ontvangen, verwerkt en bevestigd. (verplicht)

Ik verplicht mij bij deze tot de volledige betaling van het deelname bedrag. Ik ontvang hiervoor een factuur. (verplicht)

Indien de factuur zakelijk zal worden voldaan graag onderstaande invullen tenzij jouw zakelijke faktuurgegevens bij ons al bekend zijn.

De factuur dient gericht te worden t.a.v. de volgende persoon:

De naam van de betalende organisatie is:

postadres van de organisatie:

postcode postadres organisatie:

vestigingsadres organisatie:

de referentie die je (eventueel) op de faktuur vermeld wilt zien (bijvoorbeeld jullie inkoopnummer):

e-mailadres waar de factuur (eventueel) naartoe verzonden kan worden

wil je ons aanvullend nog iets laten weten?

Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze website staan vermeld. (verplicht)

Ik geef bij deze toestemming om mijn door mij hier in gevulde gegevens te gebruiken voor de doelen zoals die zijn omschreven in het beleid ten aanzien van Gegevens, Privacy & Vertrouwelijkheid. (verplicht)

Ik verklaar bij deze dat ik als student en als coach al het mogelijke zal doen om vertrouwelijk om te gaan met gegevens van en kennis over mijn mede-studenten en mijn clienten. (Zie ook de Gedragscode voor studenten en medewerkers). (verplicht)

Als jouw aanmelding juist is ingevuld en je de "aanmeldknop" hebt aangeklikt, verschijnen er naast de "aanmeldknop" ronddraaiende pijltjes. Vervolgens verschijnt er een boodschap dat jouw aanmelding succesvol is verzonden. Mocht jouw aanmelding om de een of andere reden niet verzonden worden (dan verschijnen er ook geen pijltjes!), kijk dan eerst even of je alle velden hebt ingevuld en/of geaccepteerd. Lukt het dan nog niet, bel dan met 035-6952772 of mail ons via info@coachingacademy.com. Dank voor je geduld!